Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła uchwałę, w której stwierdziła brak możliwości głosowania na kandydatów na prezydenta. To podstawa do stwierdzenia, że w przypadku braku kandydatów, marszałek Sejmu zarządza nowe wybory.

- Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje: paragraf 1 – stwierdza się, że w wyborach prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzanych na 10 maja 2020 brak było możliwości głosowania na kandydatów. Paragraf 2 - Fakt wskazany w par. 1 równoważny jest w skutkach z przewidzianym w art. 293, par. 3, Kodeksu wyborczego brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów - odczytał szef PKW Sylwester Marciniak.

- Marszałek Sejmu w terminie 14 dni od opublikowania uchwały PKW wyznaczy termin nowych wyborów, który powinien przypaść w terminie 60 dni od dnia zarządzenia marszałka Sejmu – wyjaśnił szef PKW.