Pierwszy możliwy termin wyborów to koniec czerwca – mówi DGP Jarosław Gowin
Co się stało w sobotę?
Odpowiedzialna polityka wymaga umiejętności milczenia. Po miesiącu w roli szeregowego posła mogę tylko powiedzieć, że w porównaniu z polską polityką „House of Cards” to nudziarstwo.