Sejm, który we wtorek wznowi przerwane w ubiegłym tygodniu posiedzenie, zajmie się specustawą zakładającej, że wybory prezydenckie w 2020 r. będą przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Obecnie ustawa jest w Senacie; komisje senackie wnoszą o jej odrzucenie.
Reklama

Posiedzenie Sejmu zostało przerwane w czwartek 30 kwietnia; kontynuacja posiedzenie zaplanowana jest na wtorek, środę i czwartek (5-7 maja).

Według harmonogramu obrad głosowanie nad stanowiskiem Senatu ws. specustawy autorstwa PiS, zgodnie z którą wybory prezydenckie w 2020 r. mają zostać przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego, odbędzie się w środę w godz. 16.-18. W Sejmie ewentualne głosowania przewidziano również w czwartek o godz. 10.

W poniedziałek trzy połączone komisje senackie - ustawodawcza, praw człowieka i samorządu terytorialnego - zarekomendowały Senatowi odrzucenie w całości ustawy o wyborach korespondencyjnych. Senat zajmie się ustawą na posiedzeniu, które rozpoczyna się we wtorek i potrwa do środy.

Wnioski o odrzucenie ustawy w całości złożyła grupa senatorów opozycji, m.in. wicemarszałkowie Bogdan Borusewicz (KO) i Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica), senatorowie KO Aleksander Pociej, Bogdan Klich i Adam Szejnfeld. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek złożył senator PiS Marek Pęk, ale nie był on głosowany. Pęk zapowiedział złożenie wniosku mniejszości o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Do odrzucenia w Sejmie ewentualnego sprzeciwu lub poprawek Senatu wymagana jest bezwzględna większość głosów - o jeden głos więcej, niż wszystkich pozostałych głosów (przeciw i wstrzymujących się). Obecnie klub PiS liczy 235 posłów, spośród których 18 to posłowie koalicyjnego Porozumienia.

Zgodnie z postanowieniem marszałek Sejmu Elżbiety Witek wybory prezydenckie mają odbyć się 10 maja, choć przedstawiciele partii rządzącej w poniedziałek wypowiadali się sceptycznie na temat możliwości przeprowadzenia wyborów w tym terminie. Również szef PKW Sylwester Marciniak ocenił w rozmowie z "Rzeczpospolitą" i "Dziennikiem Gazetą Prawną", że przeprowadzenie wyborów w terminie 10 maja "nie jest możliwe".

Ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r. została uchwalona przez Sejm 6 kwietnia z inicjatywy PiS i przewiduje, że głosowanie w tegorocznych wyborach prezydenckich będzie tylko korespondencyjne. Przewiduje też, że minister aktywów państwowych - m.in. po zasięgnięciu opinii PKW - ma określić wzór karty do głosowania, zlecić sporządzenie pakietów wyborczych, określić szczegółowy tryb ich doręczania przez operatora wyznaczonego (Pocztę Polską) do wyborcy i odbierania kopert zwrotnych, a następnie sposób postępowania z kopertami zwrotnymi dostarczonymi do właściwej gminnej obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania.

We wtorek posłowie zajmą się projektem ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Według przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasza Schreibera, przygotowany przez resort rozwoju projekt zawiera regulacje dotyczące dopłat do oprocentowania kredytów dla przedsiębiorców. Mają być one stosowane do kredytów obrotowych udzielanych w złotych, w celu zapewnienia płynności finansowej, utraconej lub zagrożonej w związku z COVID-19.

W projekcie znalazły się także regulacje dotyczące ułatwień w realizacji zamówień publicznych oraz pakiet osłonowy dla samorządów, a także przepisy, które ułatwiają dostęp do wakacji kredytowych - poprzez wprowadzenie jasnych i transparentnych zasad zawieszenia wykonania umowy kredytowej.

Posłowie zajmą się też sprawozdaniem komisji o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Sejm rozpatrzy też sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o doręczeniach elektronicznych. Projekt zakłada m.in., że Poczta Polska do końca 2025 r. ma obsługiwać urzędowe e-doręczenia. Sejm zajmie się też rządowym projektem nowelizacji ustawy o kołach gospodyń wiejskich.