- Powinno zostać spisane jakieś porozumienie, mówiące o tym, czy przesuwamy wybory, na kiedy, w jakim trybie itd. Inaczej wybuchną nowe spory - mówi szef PKW Sylwester Marciniak.Czy 10 maja odbędą się wybory?