Karę 1 mln forintów (prawie 13 tys. zł) wymierzono domowi opieki dla osób starszych w Budapeszcie, gdzie doszło do ponad 300 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i 34 osoby zmarły na Covid-19 – poinformowała w środę rządowa służba Budapesztu.

Urząd poinformował, że podczas kontroli w domu opieki przy ul. Pesti, gdzie wykryto zakażenie u 295 pensjonariuszy i 26 pracowników, stwierdzono nieprawidłowości w sferze przestrzegania zasad higieny, w związku z czym zobowiązano placówkę do podjęcia nowych działań epidemicznych, by zlikwidować niedociągnięcia.

Kierownictwu domu opieki polecono zagwarantować pracownikom środki do odkażania rak, opracować zasady odkażania powierzchni, odpowiednią sterylizację narzędzi lekarskich wielokrotnego użytku, stałe sprawdzanie terminu ważności leków oraz przestrzeganie przepisów dotyczących śmieci i odpadów.

Wśród stwierdzonych nieprawidłowości było np. mieszanie na powierzchniach roboczych czystych i zanieczyszczonych przedmiotów (np. wysterylizowane strzykawki leżały obok stanowiącego zagrożenie pudełka z odpadami), a w męskiej garderobie nie było środków do odkażania czy mycia rąk. Nie wyznaczono też miejsca na czyszczenie i odkażanie środków pielęgnacji, a w pomieszczeniu, gdzie gromadzono śmieci, panował nieporządek.

Przy wymierzaniu grzywny za okoliczność łagodzącą uznano fakt, że wymierzano ją placówce po raz pierwszy, oraz współpracę podczas kontroli, zaś za okoliczność obciążającą, że do wielokrotnego naruszenia przepisów doszło podczas epidemii.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)