W związku z informacjami medialnymi zwrócę się do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego z wnioskiem o ujawnienie wysokości nagród w Kancelarii Senatu - zapowiedział wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski (PiS). Podawane w sprawie nagród informacje są nieprawdziwe - odpowiada CIS.

"W związku z tym, że w mediach pojawiały się na ten temat informacje, zwrócę się dziś z wnioskiem do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego z wnioskiem, by ujawnił informacje dot. nagród dla urzędników w Kancelarii Senatu - kto i nagrody w jakiej wysokości otrzymał, licząc od początku kadencji. Jeśli okaże się, że nie jest możliwe wskazanie konkretnych osób ze względu na przepisy RODO, będę wnioskował o podanie stanowiska, w przybliżeniu" - powiedział PAP w piątek Karczewski.

Podkreślił, że powodem wniosku są informacje podawane m.in. przez portal TVP Info jakoby pracownikom Kancelarii Senatu – w czasie kadencji obecnego marszałka Senatu – wypłacono ponad 1,5 mln zł wynagrodzeń uznaniowych: nagród, dodatków służbowych czy premii. Według TVP Info urzędnicy Izby nie chcieli jednak udostępnić szczegółów tych wypłat.

Do sprawy odniosło się w przesłanym PAP w piątek komunikacie Centrum Informacyjne Senatu.

"W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej nieprawdziwymi informacjami, dotyczącymi wypłacanych jakoby w czasie pandemii nagród w Kancelarii Senatu, Centrum Informacyjne Senatu przekazuje, że w 2020 roku w Kancelarii Senatu nie zostały wypłacone żadne nagrody, premie ani dodatki służbowe, poza okolicznościowymi nagrodami dla pracowników odchodzących na emeryturę w łącznej kwocie 11 tys. zł." - podaje CIS.

Informuje, że dodatek senacki w łącznej kwocie 1 535 866,00 dla 323 pracowników Kancelarii Senatu został wypłacony jedynie w grudniu 2019 r. "Pracownicy, zatrudnieni od początku X kadencji Senatu, otrzymali dodatek w kwocie niższej - proporcjonalnej do okresu zatrudnienia" - zaznaczono w komunikacie CIS.

Wskazano, że Zgodnie z regulaminem wynagrodzeń, obowiązującym w Kancelarii Senatu od V kadencji Senatu, "dodatek senacki jest zmiennym składnikiem wynagrodzeń pracowników Kancelarii Senatu". "Fundusz na dodatki senackie ustala Szef Kancelarii Senatu w ramach posiadanych przez Kancelarię Senatu środków na wynagrodzenia określonych w planie finansowym. Dodatki senackie przyznawane są przez Szefa Kancelarii Senatu" - podkreśla Centrum Informacyjne Senatu.