Minister Klimatu i Główny Inspektor Sanitarny przygotowali wytyczne w sprawie postępowania z odpadami w czasie epidemii koronawirusa. Z odpadami wytworzonymi przez zarażonych trzeba postępować "szczególnie ostrożnie". Powinny się np. znaleźć w oznaczonych workach.

Jak podało w czwartek Ministerstwo Klimatu, zgodnie z wytycznymi odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki), stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika lub worka na odpady zmieszane.

Szczegółowe wytyczne dotyczą natomiast odpadów, wytworzonych w miejscu kwarantanny lub izolacji przez osoby, które były zakażone lub narażone na zakażenie koronawirusem, albo mające bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi.

Ministerstwo Klimatu zwraca uwagę, że takie odpady stanowią odpady komunalne, jednakże - z uwagi na świadomość - że odpady te wytwarzane będą przez osoby zakażone wirusem SARS-CV-2 lub chore na COVID-19 oraz brak potwierdzonych ustaleń naukowych co do czasu aktywności koronawirusa na powierzchniach różnych materiałów wchodzących w skład odpadu, należy z tymi odpadami postępować zachowując szczególne środki ostrożności.

Zaleca się zatem m.in. w miarę możliwości zapewnienie worków w określonym kolorze albo oznaczonych symbolem; zapewnienie odbioru nie rzadziej niż co 7 dni; zorganizowanie odpowiedniego transportu, worków bezpośrednio do instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych; zapewnienie dezynfekcji pojemników wielokrotnego użytku oraz środków transportu.

Odpady, wytwarzane przez osoby zdrowe w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się koronowirusa, powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników. Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane i trafić do odpadów zmieszanych.

W przypadku osób przebywających w izolacji i odpadów z obiektów kwarantanny zbiorowej „wysoce zaleca się” aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka do przed przekazania go do odbioru; worek w miarę możliwości worek spryskać preparatem wirusobójczym; powinien być wypełniony w 3/4 pojemności i nie zgniatany. Po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa.

Wytyczne dla podmiotów zajmujących się odbiorem i rożenie po 9 dniach, zaleca się więc, aby odpady selektywnie zebrane były w miarę możliwości magazynowane przez 9 dni przed skierowaniem ich do przetworzenia.