Przeprowadzenie wyborów prezydenckich w terminach wynikających z kalendarza przyjętego przed rozwojem epidemii jest niemożliwe - brzmi przyjęte w czwartek stanowisko prezydium PAN. Wzywamy do poszanowania najwyższych wartości, jakimi są zdrowie społeczeństwa i demokratyczny ład - podkreślono w nim.

"Uważamy, że przeprowadzenie wyborów prezydenckich w terminach wynikających z kalendarza przyjętego przed rozwojem epidemii jest niemożliwe" - napisano w stanowisku prezydium PAN, podpisanym przez prezesa Akademii prof. Jerzego Duszyńskiego, dotyczącym terminu wyborów prezydenckich. Opublikowano je w czwartek na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk.

Sejm w poniedziałek wieczorem uchwalił ustawę, zgodnie z którą wybory prezydenckie w 2020 r. zostaną przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Trafiła ona teraz do Senatu, który na zajęcie stanowiska ma 30 dni.

Prezydium PAN zaapelowało o wypracowanie - zgodne z normami Konstytucji RP - takiego rozwiązania dotyczącego wyborów prezydenckich, które w przyszłości stanie się - jak napisano - "świadectwem troski, rzetelności, uczciwości i roztropnego działania przedstawicieli władz publicznych", a nie ich "nieodpowiedzialności, kunktatorstwa i zaślepienia w momencie tak ważnej próby".

"Wzywamy – w imieniu wszystkich środowisk naukowych, które reprezentujemy i odwołując się do opinii czołowych autorytetów naukowych – do poszanowania najwyższych wartości, jakimi są zdrowie społeczeństwa i demokratyczny ład" - podkreśliło w swoim stanowisku prezydium PAN.