Ponad 20 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone zostanie na wsparcie powiatów w realizacji ich zadania własnego, jakim jest prowadzenie domów pomocy społecznej - poinformowała PAP minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Jak przekazała szefowa MRPiPS, resort dokonał podziału środków z rezerwy celowej budżetu państwa, w wysokości ponad 20 mln złotych, na wsparcie powiatów w realizacji ich zdania własnego, jakim jest prowadzenie domów pomocy społecznej.

Minister zaznaczyła, że przekazanie środków wojewodom, na podstawie ich wniosków zgłoszonych do MRPiPS, ma na celu zwiększenie budżetów wojewodów na dotację dla powiatów prowadzących domy pomocy społecznej, w których znajdują się mieszkańcy przyjęci do placówek na tzw. starych zasadach, czyli przed 1 stycznia 2004 roku.

"W związku z trudną sytuacją, w jakiej znaleźliśmy się z powodu epidemii koronawirusa i rosnącymi potrzebami domów pomocy społecznej, zdecydowaliśmy o przekazaniu dodatkowych środków już w kwietniu. Zaplanowaliśmy także dokonanie ponownej weryfikacji potrzeb domów pomocy społecznej w czerwcu" – poinformowała Maląg.

Obecnie w Polsce działają 824 domy pomocy społecznej oferujące miejsca dla 80,8 tys. osób.

W połowie marca MRPiPS przekazało wojewodom rekomendacje dotyczące informowania mieszkańców domów pomocy społecznej (oraz innych jednostek pomocy społecznej, które zapewniają możliwość całodobowego pobytu) o konieczności ograniczenia aktywności poza terenem placówki i ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

Do wojewodów trafiły także instrukcje dotyczące m.in. wsparcia osób przebywających w domach pomocy społecznej w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Instrukcja zawierała także zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem u osoby przebywającej w placówce oraz przypomnienie o konieczności bezwzględnego przestrzegania procedur i zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i organy państwa.(PAP)

autorka: Karolina Kropiwiec