Od 25 marca 2020r. do 11 kwietnia 2020 r. na terenie Polski obowiązuje zakaz przemieszczania się spowodowany epidemią koronawirusa COVID-19. Ograniczenia nie obejmują tylko kilku wyjątków, jak dojazd do pracy czy zaspokajanie niezbędnych potrzeb życia codziennego.

Jakich sytuacji nie dotyczy zakaz przemieszczania się?

Od dnia 25 marca 2020r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. na terenie Polski obowiązuje zakaz przemieszczania się. Nie obejmuje on przemieszczania się w celu:

• dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością),
• wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu),
• załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (do czego zalicza się np., niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi)

Zakaz wychodzenia nieletnich bez opieki dorosłego

31.03. 2020 r. wprowadzono kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem. Jednym z nich jest zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego. Przebywanie nieletnich poza domem usprawiedliwia jedynie obecność i nadzór rodzica, opiekuna prawnego bądź innej osoby dorosłej.

Zakaz korzystania z publicznych terenów zielonych

W ramach przeciwdziałania rozwojowi epidemii COVID-19 wprowadzono także zakaz korzystania z parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich oraz plaż. Niedozwolone jest również użytkowanie rowerów miejskich.

Zasady przemieszczania się

W sytuacjach, gdy wyjście z domu jest konieczne należy stosować się do zaleceń, które minimalizują ryzyko zakażenia koronawirusem COVID-19:

• pieszo mogą się poruszać jednocześnie dwie osoby. Wyjątek od tej zasady stanowią członkowie jednej rodziny, przy czym nawet oni powinni zachować minimalnie dwumetrowe odległości między sobą. Wyłączeni z tego obowiązku są jedynie rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia) oraz osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie,
• w autobusie, tramwaju lub metrze zajęta może być tylko połowa miejsc siedzących. Zaleca się, by co drugie miejsce siedzące pozostało puste,
• limit pasażerów wprowadzono także w odniesieniu do pojazdów mających 9 i więcej miejsc siedzących (włączając transport niepubliczny, np. prywatnych przewoźników czy zorganizowane dojazdy do pracy). We wspomnianych pojazdach może jednocześnie przebywać tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących. Ograniczenie wejdzie w życie 2.04.2020 r. i nie dotyczy samochodów osobowych.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia