W przesłanym mediom komunikacie biuro oświadczyło, że strony omówiły sytuację wokół rozprzestrzenienia się koronawirusa na świecie oraz praktyczne kroki, podejmowane w obu krajach w celu przeciwdziałania pandemii.

"W kontekście możliwego zwiększenia pomocy finansowej dla Ukrainy na walkę z koronawirusem strony uzgodniły przekierować 150 mln euro w ramach niemieckiego kredytu państwowego na odpowiednie potrzeby" - dodano.

Jak zaznaczono, Merkel pozytywnie oceniła przegłosowane w poniedziałek przez ukraiński parlament ustawy o sektorze bankowym i o obrocie ziemią rolną. Podkreśliła też znaczenie jak najszybszego zakończenia rozmów z Międzynarodowym Funduszem Walutowym w sprawie nowego programu współpracy z Ukrainą.

Rozmawiano również o konieczności przeznaczenia dodatkowego finansowania dla Kijowa ze strony UE i Banku Światowego.