Uroczystości pierwszych komunii świętych i jej rocznic, a także bierzmowania, przewidziane na kwiecień i maj, zostaną przesunięte o co najmniej kilka tygodni – podała krakowska kuria. Wskazała, że odbędą się one po przywróceniu stałego funkcjonowania szkół i parafii.

Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie ks. dr Andrzej Kielian podkreślił w sobotnim komunikacie, że obecnie nie ma możliwości zorganizowania tych uroczystości przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim jej uczestnikom.

"Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że terminy uroczystości, przewidziane na pierwszą połowę maja, winny być przesunięte o co najmniej kilka tygodni" – wskazał. Dodał, że "w przypadku terminów późniejszych jest za wcześnie na udzielenie konkretnej i wiążącej odpowiedzi".

Ks. Kielian wskazał, że księża proboszczowie mogą wyznaczyć inną datę, jednak muszą brać pod uwagę opinię rodziców, rozwój sytuacji epidemiologicznej w kraju, a także zalecenia władz co do działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Zaapelował także do rodziców, aby w warunkach domowych troszczyli się o rozwój duchowy dzieci poprzez m.in. wspólną modlitwę, co stanowić będzie uzupełnienie przygotowania szkolnego do przyjęcia pierwszej komunii.

Z kolei osoby przygotowujące młodzież do bierzmowania – duszpasterzy, katechetów i animatorów – poprosił o elektroniczne udostępnienie materiałów i utrzymywanie bieżącego kontaktu z podopiecznymi.