Środki w bankach są bezpieczne i objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - informuje w czwartek na Twitterze Kancelaria Premiera.

"Środki w bankach są bezpieczne i objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego" - napisano na Twitterze Kancelarii Premiera. Zaznaczono, że Kancelaria walczy z fałszywymi informacjami krążącymi po internecie - fake newsami.

Zgodnie z informacją ochronie gwarancyjnej podlegają środki pieniężne zgromadzone przez deponenta na rachunkach bankowych lub na rachunkach w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (złotowe i walutowe), w przypadku których deponent jest stroną umowy. Kwota środków nieprzekraczająca równowartości w złotych 100 000 euro jest gwarantowana w całości.

W zeszłym tygodniu Narodowy Bank Polski informował, że zaopatrzenie banków w walutę polską przebiega sprawnie na terenie całego kraju, pomimo zwiększonych wypłat klientów.

"Wartość banknotów w zapasie NBP umożliwia realizację w całości zamówień banków. Zapasy oddziałów okręgowych NBP są uzupełniane na bieżąco. NBP zwrócił się do banków z prośbą o dostosowanie struktury nominałowej zamówień na banknoty do rzeczywistych potrzeb klientów. Propozycja ta została przyjęta przez banki ze zrozumieniem" - podano w komunikacie NBP.

Bank centralny zapewnił, że prowadzi standardowo codzienny monitoring operacji pobierania i odprowadzania waluty polskiej przez banki i dostosowuje zarządzanie zapasem gotówki do zmieniającej się sytuacji.