Minionej doby SG w woj. śląskim skontrolowała ponad 5 tys. osób wjeżdżających do Polski, ponad 160 z nich zostały skierowane na kwarantannę.

Strażnicy apelują do kierowców, by w miarę możliwości korzystali z innych przejść, przy których są mniejsze kolejki, np. na przejściu drogowym Trzebina w woj. opolskim kierowcy czekają tylko pół godziny.

Rzeczniczka komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Katarzyna Walczak powiedziała we wtorek PAP, że minionej doby w woj. śląskim skontrolowano 5117 osób, z czego 162 osób powracających do Polski skierowano na kwarantannę. „Największy ruch dotyczy pracowników, jeżdżących do pracy w Czechach i kierowców, oni nie są poddawani kwarantannie” - przypomniała major.

Reklama

Minionej doby SG w Śląskiem skontrolowała 914 samochodów osobowych, 1067 ciężarówek, 61 autokarów i 68 busów. Strażnicy kontrolują także maszynistów pociągów towarowych wjeżdżających do Polski. Rzeczniczka podała, że kontrole przebiegają na ogół spokojnie, chociaż dla nikogo oczekiwanie w kolejce przez tyle godzin nie jest łatwe. „Jest to na pewno dla wszystkich sytuacja nerwowa, ale apelujemy do wszystkich, że jest to dla naszego bezpieczeństwa” - zaznaczyła Walczak.

Od północy z soboty na niedzielę trzy przejścia drogowe, w Chałupkach, Gorzyczkach i Cieszynie pozostały jedynymi możliwymi miejscami przekroczenia granicy państwowej dla Polaków wjeżdżających z zagranicy do kraju na teren woj. śląskiego. Zamknięte pozostawało przejście ze Słowacji w Zwardoniu – na ekspresowej trasie S1.

Na obszarze działania śląskiego oddziału SG wyznaczono ogółem pięć miejsc, w których można przekraczać granicę państwową. Na terenie woj. śląskiego są to: przejście piesze na Moście Przyjaźni w Cieszynie, a także przejścia drogowe w Cieszynie (trasa S52), Gorzyczkach (A1), Chałupkach (DK78), a na terenie woj. opolskiego - przejście drogowe w Trzebinie (DK41).

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA ws. przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiąca granicę wewnętrzną z 13 marca br., na wszystkich granicach Polski wprowadzono ograniczenia przy wjeździe cudzoziemców do Polski.

Wjechać do Polski mogą wyłącznie obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP, cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, dyplomaci i ich rodziny, cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu lub prawo do pracy w Polsce oraz inne osoby – po zgodzie komendanta głównego SG.

Obywatele Polski, którzy znajdują się obecnie poza Polską, mogą wracać do kraju. Po przekroczeniu granicy każdy polski obywatel zostanie zarejestrowany, przebadany i skierowany na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową. Wyjątkiem są osoby z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim, dysponując odpowiednim potwierdzeniem, i kierowcy transportu kołowego – np. autobusów i busów. Te osoby nie są kierowane na kwarantannę. (PAP)

autor: Krzysztof Konopka