Minister zdrowia Łukasz Szumowski, w związku z sytuacją w systemie ochrony zdrowia wywołaną przez koronawirusa, zdecydował o zmianie zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej.

Szef MZ wydał nowe rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zmiana umożliwia wprowadzenie rozwiązań pozwalających na poprawę płynności finansowej i zachowanie poziomu przychodów świadczeniodawców dzięki utrzymaniu w okresie przejściowym porównywalnych miesięcznych płatności z tytułu realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, oraz przyśpieszenie przepływów finansowych do podmiotów leczniczych, które w celu minimalizacji ryzyka transmisji COViD-19 ograniczają zakres działalności i czasowo zmniejszającą liczbę udzielanych planowych świadczeń.

Ponadto umożliwiono szybsze i częstsze (do czterech razy w miesiącu) przekazywanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia środków do świadczeniodawców.

Skróceniu ulegają terminy wypłaty należności za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej – do 5 dni roboczych (z aktualnych 14 dni) oraz rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej – do 7 dni (z aktualnych 14).

NFZ poinformował, że niezależnie od tego oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia otrzymały zalecenie, aby płatności do świadczeniodawców realizowane były niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji dokumentów rozliczeniowych przekazanych przez świadczeniodawcę.

Od weekendu w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Zakażenie koronawirusem potwierdzono dotychczas u 119 osób, z których trzy zmarły. Szef GIS Jarosław Pinkas informował w niedzielę, że jest 13 ozdrowieńców; tym terminem medycznym określa się osoby, u których ustąpiły objawy choroby zakaźnej. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl