Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca do ograniczenia osobistego kontaktu z oddziałami wojewódzkimi i delegaturami NFZ zapewniając, że wszystkie usługi mogą być realizowane korespondencyjnie - pocztą lub przez internet.

Zalecenia - opublikowane w czwartek na stronach Funduszu - mają związek z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa.

NFZ zaleca, by skierowanie do uzdrowiska (jeśli lekarz sam go nie wysłał) wysyłać pocztą. „Wszelkie sprawy związane z kierowaniem na leczenie uzdrowiskowe są załatwiane on-line lub korespondencyjnie. Każdy etap rozpatrywania Twojego skierowania możesz śledzić przez internet w przeglądarce skierowań na leczenie uzdrowiskowe” – wskazuje NFZ.

Fundusz podaje, że także wniosek o zawarcie lub rozwiązanie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego można wysłać pocztą.

Reklama

NFZ wyjaśnia, że jeżeli uprawnienia do danego wyrobu medycznego będą potwierdzone za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu (eZWM) przez lekarza lub inną osobę uprawnioną, która zlecenie wystawia (w przychodni lub w szpitalu), wówczas od razu można udać się z potwierdzonym zleceniem do sklepu medycznego lub apteki, bez konieczności wizyty w NFZ.

Papierowe zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny (o ile lekarz sam go nie zatwierdził do realizacji) można wysłać do NFZ tradycyjną pocztą. „Odeślemy je pod wskazany przez Ciebie adres” – informuje Fundusz.

NFZ wskazuje, że wniosek o EKUZ można złożyć przez ePUAP – potrzebny jest do tego profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany, które pozwalają potwierdzić tożsamość.

Wniosek można też pobrać ze strony NFZ, zeskanować wypełniony i wysłać e-mailem do oddziału lub delegatury NFZ na adres ekuz@nfz.gov.pl.

Gotową kartę EKUZ zainteresowany otrzyma bezpośrednio do domu lub pod inny wskazany we wniosku adres.

Fundusz informuje, że wniosek o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, będących świadczeniami gwarantowanymi, udzielonych na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE również można wysłać pocztą.