Sejm na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu przeprowadzi II czytanie projektu budżetu na 2020 r. Posłowie mają też zdecydować o losie noweli ws. rekompensaty w wysokości 1,95 mld zł dla TVP i Polskiego Radia, a także zdecydować ws poprawki Senatu do ustawy ws. trzynastych emerytur i rent.

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem dwudniowe posiedzenie ma się rozpocząć od przeprowadzenie drugiego czytania projektu ustawy budżetowej na 2020 rok. Głosowanie ws. przyszłorocznego budżetu ma się odbyć na następnym posiedzeniu Sejmu - w piątek.

Ministerstwo Finansów przewiduje, że zarówno dochody budżetu państwa, jak i wydatki w tym roku mają wynieść po ok. 435,3 mld zł. Tym samym w tegorocznym budżecie ma nie być deficytu. Założono, że PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,7 proc., inflacja utrzyma się na poziomie 2,5 proc., a wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent sięgnie nominalnie 6,3 proc. MF zapewnia, że projekt budżetu na 2020 r. spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 proc. PKB.

Rząd zaznacza, że projektowany budżet przewiduje środki m.in. na: rozszerzony program Rodzina 500 plus (w 2020 r. przeznaczone będzie 39,2 mld zł); tzw. trzynastki dla emerytów i rencistów; podwyższony od 1 listopada 2019 r. zasiłek pielęgnacyjny oraz podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r.; wypłatę 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, w ramach programu "Dobry start"; wypłatę świadczenia 4000 zł związanego z programem "Za życiem"; program "Mama4+"; waloryzację emerytur i rent od 1 marca 2020 r. na poziomie 103,2 proc. wraz z gwarantowaną minimalną podwyżką 70 zł. Wzrosnąć ma również najniższa emerytura do 1200 zł. Rząd szacuje, że wzrost emerytur kosztować będzie ok. 8,7 mld zł.

Wśród wydatków znalazły się także: program "Senior+"; zwiększenie wydatków na obronę narodową (o ok. 5 mld zł środków więcej niż w 2019 r.); wzrost płac w budżetówce; inwestycje kolejowe i drogowe; realizacja zadań finansowanych Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Ponad posłowie mają wysłuchać informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2018 roku. Prezes TK Julia Przyłębska nie przyszła na wtorkowe posiedzenie połączonych sejmowych komisji. Biuro prasowe Trybunału poinformowało PAP, że Przyłębskiej nie będzie też na posiedzeniu plenarnym Sejmu.

Jak stwierdzono, prezes TK "wypełniła ustawowy obowiązek", przedkładając Sejmowi w grudniu 2019 r. informację dotyczącą działalności TK w 2018 r., również w formie elektronicznej. Dodano przy tym, że nad informacją nie przeprowadza się głosowania.

Sejm ma również przeprowadzić drugie czytanie projektu dotyczącego przeniesienia środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE). Pod koniec stycznia sejmowe komisje finansów publicznych oraz polityki społecznej i rodziny przyjęły do projektu ponad 30 poprawek, z czego większość były to korekty techniczne np. doprecyzowujące czy redakcyjne.

Projekt zakłada, że ok. 154 mld zł, które obecnie znajdują się w OFE zostaną przekazane na IKE, będą podlegały dziedziczeniu, a po osiągnięciu wieku emerytalnego będą mogły być wypłacone w całości bądź w ratach bez dodatkowych opłat czy podatków. Przekazanie pieniędzy z OFE do IKE nastąpi automatycznie.

Ci, którzy nie zgodzą się na przekazanie środków z OFE na IKE będą mogli złożyć deklarację o przekazanie pieniędzy do ZUS. Uczestnicy OFE będą mieli czas na decyzję od 1 czerwca do 1 sierpnia 2020 roku. Zgodnie z projektem przekazanie środków nastąpi 27 listopada 2020 roku. Automatycznie do ZUS przekazane zostaną pieniądze zgromadzone w OFE przez osoby, które do 2 października 2021 r. osiągną wiek emerytalny.

W czwartek posłowie mają m.in. przeprowadzić pierwsze czytanie obywatelskiego projektu noweli ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Projekt wprowadza możliwość przejścia na emeryturę przez osoby posiadające co najmniej 40-letni okres składkowy od podstawy wymiaru nie niższej od kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników.

Posłowie mają głosować nad uchwałą Senatu o odrzuceniu noweli ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy abonamentowej, która zakłada wprowadzenie rekompensaty w łącznej wysokości 1,95 mld zł w 2020 r. dla TVP i Polskiego Radia w związku z utraconymi wpływami. Sejm może bezwzględną większością głosów odrzucić uchwałę Senatu o odrzuceniu ustawy w całości.

Głosowanie ma odbyć się też nad poprawkami Senatu do ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, czyli tzw. trzynastce. Najważniejsza senacka poprawka wykreśla zapisy wskazujące, że "trzynastki" będą wypłacane z Funduszu Solidarnościowego. Inne przyjęte przez Senat poprawki wprowadzają zmiany porządkujące, zaproponowane przez biuro legislacyjne.

Zgodnie z ustawą "trzynastki" mają być wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie. W 2020 r. będzie to 1200 zł brutto.