W środę podczas spotkania z mieszkańcami Lubartowa (woj. lubelskie) prezydent Andrzej Duda ogłosił, że będzie kandydował w wyborach prezydenckich. Wcześniej w środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła, że wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. Druga tura wyborów - jeśli będzie konieczna - odbędzie się dwa tygodnie później, czyli 24 maja.

"W przyszłym tygodniu złożymy do Państwowej Komisji Wyborczej wymagane dokumenty, w tym podpisy, niezbędne do rejestracji komitetu wyborczego" - poinformował Sobolewski.

Jak dodał, rozpoczęto też zbieranie podpisów poparcia pod kandydaturą Andrzeja Dudy. "Naszym celem jest zebranie większej liczby podpisów niż pięć lata temu. Wówczas do PKW trafiło ich ponad 1,5 mln" - oświadczył szef Komitetu Wykonawczego PiS.

W środę w Dzienniku Ustaw opublikowano postanowienia marszałek Sejmu w sprawie zarządzenia wyborów prezydenckich, co oznacza, że formalnie ruszyła kampania wyborcza.

W celu zgłoszenia kandydata na prezydenta, konieczne jest utworzenie komitetu wyborczego. Komitet wyborczy kandydata na prezydenta może utworzyć co najmniej 15 obywateli mających prawo wybierania. Do utworzenia komitetu wymagane są: pisemna zgoda kandydata na kandydowanie oraz na utworzenie jego komitetu. Kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. muszą dołączyć oświadczenie lustracyjne. Ponadto, do zgłoszenia dołącza się podpisy 1000 obywateli popierających kandydata.

Po zebraniu 1000 podpisów z poparciem dla kandydata pełnomocnik komitetu wyborczego zawiadamia Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu. O powstaniu komitetu zawiadomić można PKW najpóźniej w 55 dniu przed wyborami - czyli przy terminie wyborów 10 maja - należy to zrobić do 16 marca.

PKW ma trzy dni na wydanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia ws. utworzenia komitetu wyborczego (czyli na tzw. rejestrację komitetu) albo daje pełnomocnikowi trzy dni na usunięcie wad zgłoszenia. Dopiero po rejestracji komitetu przez Państwową Komisję Wyborczą, może on prowadzić agitację.

Kolejnym krokiem prezydenckiej kampanii wyborczej jest zgłoszenie kandydata na prezydenta. Dokonuje go osobiście pełnomocnik wyborczy najpóźniej do północy w 45 dniu przed dniem wyborów. Termin ten przypada 26 marca. Zgłoszenie kandydata - oprócz danych osobowych i wskazania jego przynależności partyjnej - musi też zawierać także wykaz 100 tys. obywateli popierających zgłoszenie.

PKW rejestruje kandydata na prezydenta jeżeli zgłoszenia dokonano zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego. Jeżeli zgłoszenie wykazuje wady, PKW wzywa pełnomocnika wyborczego do usunięcia wskazanych wad zgłoszenia w terminie 3 dni. PKW może też postanowić o odmowie rejestracji kandydata, jeżeli nie posiada on prawa wybieralności.

Najpóźniej w 20 dniu przed dniem wyborów Państwowa Komisja Wyborcza - czyli najpóźniej 20 kwietnia - PKW musi wydać obwieszczenie z listą kandydatów.