Czy będziemy potrzebować wizy?

W czasie okresu przejściowego możemy podróżować do Wielkiej Brytanii na podstawie dowodu osobistego.

Po okresie przejściowym bez wizy na terenie Zjednoczonego Królestwa można będzie przebywać przez trzy miesiące. Jeżeli jednak ktoś będzie chciał spędzić na Wyspach więcej czasu, będzie musiał ubiegać się o wizę. Oznacza to, że wjazd do Zjednoczonego Królestwa możliwy będzie na podstawie paszportu zagranicznego. Nie jest wykluczone, że zasady dotyczące wiz mogą zmienić się 1 stycznia 2021 roku.

Reklama

Status osoby osiedlonej oraz tymczasowy status osoby osiedlonej

Aby uzyskać status osoby osiedlonej, składający wniosek musi udowodnić, że przez ostatnie pięć lat przebywał na terenie Wielkiej Brytanii, na Wyspach Normandzkich lub na Wyspie Man każdego roku co najmniej sześć miesięcy.

Reklama

Jeżeli chodzi o tymczasowy status osoby osiedlonej, mogą uzyskać go osoby, które nie mają pięcioletniego nieprzerwanego pobytu w momencie składania wniosku. Pobyt osób ubiegających się o taki status musi rozpocząć się przed 31 grudnia 2020 roku, tj. przed końcem okresu przejściowego.

Wniosek o uzyskanie statusu osoby osiedlonej i tymczasowy status osoby osiedlonej można składać do 30 czerwca 2021 roku. Składanie wniosków dla obywateli Unii Europejskiej jest bezpłatne.

Co z ubezpieczeniem zdrowotnym?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) będzie obowiązywać w czasie okresu przejściowego.

Jeżeli okres przejściowy nie zostanie przedłużony, od stycznia 2021 roku Wielka Brytania stanie się państwem trzecim, jak Rosja czy Kazachstan. Oznacza to, że podróżujący będzie musiał wykupić dodatkową polisę na ubezpieczenie zdrowotne za granicą.

Cła i podatki

Do końca okresu przejściowego nie zostaną wprowadzone dodatkowe cła i kontrole graniczne.

Po zakończeniu okresu przejściowego, tj. od stycznia 2021 roku zmianom ulegną kwestie cła i podatku na zakupy, które zostaną przewiezione do Polski w bagażu osobistym.

Zgodnie z regulacjami, zwolnione z należności celnych są towary wwożone do Polski z państw trzecich, które nie mają charakteru handlowego, a ich maksymalna wartość nie przekracza:

430 euro – dla podróżnych w transporcie lotniczym i morskim

300 euro – dla pozostałych podróżnych.

Co z bezpłatnym roamingiem?

Do końca grudnia 2020 roku w kwestiach związanych z roamingiem nic się nie zmieni, będzie obowiązywać unijna dyrektywa Roam Like at Home. Przebywając na terytorium Wielkiej Brytanii z rozmów telefonicznych i Internetu będziemy korzystać na takich samych warunkach jak dotychczas.

W teorii od stycznia 2021 roku musi obowiązywać roaming. Nie wykluczone jednak, że przed wygaśnięciem okresu przejściowego operatorzy komórkowi obu krajów podpiszą porozumienia, dzięki którym będziemy mogli nadal korzystać z bezpłatnego roamingu.

Pobyt Brytyjczyków w Polsce

Przed wygaśnięciem okresu przejściowego, tj. przed 31 grudnia 2020 roku zasady pobytu Brytyjczyków w Polsce pozostaną bez zmian.

Po zakończeniu okresu przejściowego, tj. od 1 stycznia 2021 roku Brytyjczycy będą mogli uzyskać prawo pobytu w Polsce, jeżeli przed końcem okresu przejściowego korzystali z prawa pobytu, które jest zgodne z prawem unijnym.

Prawo stałego pobytu będzie przysługiwać Brytyjczykom po upływie pięciu lat nieprzerwanego pobytu w Polsce.

Okres przejściowy – co się zmieni?
Okres przejściowy to czas, w którym Wielka Brytania powinna wdrożyć nowe przepisy do swego ustawodawstwa oraz podpisać deklarację o przyszłych relacjach z Unią Europejską. Obowiązywać będzie od 1 lutego do 31 grudnia 2020 roku.
W tym okresie UE będzie traktować Zjednoczone Królestwo jako państwo członkowskie. Będzie obowiązywać swobodny przepływ osób, jednak rząd brytyjski nie będzie miał swoich przedstawicieli w instytucjach unijnych oraz nie będzie brał udziału w procesach decyzyjnych UE. Wielka Brytania będzie mogła zawierać nowe umowy i porozumienia, ale będą one mogły wejść w życie po zakończeniu okresu przejściowego.