Istotne jest przemodelowanie opieki zdrowotnej tak, aby system stawał się przyjazny dla pacjentów. Jednak jest to proces długofalowy – powiedział w poniedziałek minister zdrowia Łukasz Szumowski, inaugurując w Warszawie dwudniowy kongres "Zdrowie Polaków 2019".

Według niego kolejnymi kluczowymi wyzwaniami stojącymi przez systemem zdrowia są edukacja, profilaktyka i zastosowanie najnowszych technologii w medycynie.

Minister, odnosząc się do stwierdzenia, że w tej chwili pacjent oczekuje więcej niż otrzymuje, podkreślił, że nie tylko warto dyskutować o tym, jak poprawiać system, ale pokazywać to, co się udało w ochronie zdrowia już osiągnąć.

Szef resortu zaznaczył, że nie tylko zwiększanie nakładów na zdrowie jest istotne, ale również modelowanie samej opieki nad pacjentem, aby faktycznie płacić za efekt leczenia. Minister, podobnie jak inni uczestnicy panelu inaugurującego kongres, podkreślał też wielokrotnie znaczenie profilaktyki i edukacji zdrowotnej.

"To jest niezwykle ważne, by pokazywać, co możemy i chcemy zrobić. Dyskutować, jak poprawiać opiekę i edukować pacjentów, jak wygląda system w Polsce i na świecie, jakie są mankamenty i jakie plusy" – powiedział Szumowski.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Adam Niedzielski przyznał, że kongres może być odzwierciedleniem pewnej zmiany paradygmatu opieki zdrowotnej. Wyjaśnił, że polega ona na tym, że "w coraz większym stopniu myślimy, jak utrzymać zdrowie maksymalne, a nie tylko, jak zajmować się chorobą".

Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas wskazał, że celem kongresu jest m.in. uświadamianie Polaków, co oznacza dobry wybór zdrowotny. W kontekście działań, które pozwoliły na zdecydowany spadek palaczy w Polsce powiedział, że należy być "pryncypialnym w każdym aspekcie zdrowia publicznego".

Rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec przywołał pomysł wprowadzenia do szkół przedmiotu wiedza o zdrowiu. Jego zdaniem pozwoliłoby to tworzyć świadomość prozdrowotną u dzieci i młodzieży. Z kolei rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak wskazał, że sprawy życia i zdrowia to pierwszy punkt praw dziecka. Wyraził nadzieję, że kongres pozwoli wyciągnąć wiele wniosków. "To spotkanie wybitnych specjalistów jest po to, by budować zaufanie nas dorosłych, nas rodziców, byśmy nie obawiali się przedstawiać lekarzom naszych dzieci i ich problemów" – zaznaczył.

Kluczową sprawą, nad którą pochylają się specjaliści, naukowcy i politycy w trakcie dwudniowego kongresu zdrowia są nowe technologie i ich wdrażanie w medycynie. Jak zaznaczył podczas swojego wystąpienia wiceprezydent Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk Michał Kleiber, wchodzimy w erę postcyfrową.

"Wyzwań jest masa. Profilaktyka, optymalizacja diagnostyki i terapii, także z wykorzystaniem nowych technologii, personalizacja systemu, etyka – w sytuacji, gdzie są wielkie osiągnięcia w zakresie inżynierii genetyczne i biomedycznej. To wszystko są wyzwania, które będą przedmiotem naszych debat jeszcze przez wiele lat" – zauważył Kleiber.

Z kolei prezes Agencji Badań Medycznych Piotr Czauderna zgodził się także, że dane i nowe technologie są "paliwem" w medycynie. "Cieszy mnie to, że ten aspekt został zauważony" – podsumował.

Przedstawiciel Naczelnej Izby Lekarskiej Artur Drobniak wyraził nadzieję, że kongres, który dotyka jednej z najtrudniejszych, ale też najistotniejszych tematyk wniesie nową jakość i inspiracje, a one przełożą się na rzeczywistość, szczególnie w sytuacji, w której "nie zawsze polski pacjent jest leczony tak jak powinien w XXI wieku".