Marek Zagórski, który od kwietnia 2018 r. jest szefem Ministerstwa Cyfryzacji, został kandydatem PiS do ponownego objęcia tej funkcji.

Według resortu, pod kierownictwem Zagórskiego rozwinięto m.in. świadczenie usług przez internet, np. wprowadzając możliwość zgłoszenia online narodzin dziecka, przygotowano także wdrożenie europejskiego prawa dot. ochrony danych osobowych (RODO) oraz realizowano projekt budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, dzięki której wszystkie szkoły zostaną podłączone do szybkiego internetu.

Z Ministerstwem Cyfryzacji Marek Zagórski związany jest od 16 września 2016 r. Najpierw pełnił w nim funkcję Sekretarza Stanu, a od 17 kwietnia 2018 r. - Ministra. Do resortu cyfryzacji przeszedł z Ministerstwa Skarbu Państwa, gdzie w latach 2015-2016 był Sekretarzem Stanu. Wcześniej - w latach 2006-2007 - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a w latach 1999 – 2001 szef Gabinetu Politycznego w tym resorcie.

Jest także drugą kadencję z rzędu posłem z ramienia PiS. Mandat poselski sprawował również w latach 2001 – 2005.

Zagórski był także wieloletnim prezesem zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - w latach 2005-2006 oraz 2009-2015.

Marek Zagórski urodził się 6 sierpnia 1967 r. w Kamieniu Pomorskim. Jest absolwentem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, ukończył także studium podyplomowe w zakresie bankowości i finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Pracował także w sektorze prywatnym. W latach 2007 – 2009 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Wipasz S.A., w latach 2005 – 2006 prezesa zarządu Poręczeń Kredytowych. Zajmował się także dziennikarstwem. W latach 1995 – 1998 był prezesem zarządu Pomorskiej Stacji Radiowej, w latach 1993 – 1994 redaktorem naczelnym TV GryfNet, a w latach 1992 – 1993 redaktorem naczelnym Wydawnictwa Punkt Widzenia. (PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś