Zwolennik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, ochrony ziemi rolnej i wzmocnienia pozycji rolników w relacjach z handlem i przetwórstwem - 58-letni poseł PiS Jan Krzysztof Ardanowski jest kandydatem PiS do ponownego objęcia funkcji ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
Reklama

Ardanowski został powołany na to stanowisko 19 czerwca 2018 r., zastępując Krzysztofa Jurgiela (PiS). Wcześniej - od początku VIII kadencji Sejmu był wiceszefem sejmowej Komisji Rolnictwa z ramienia PiS.

Jest jednym z autorów programu rolnego PiS, realizowanego w mijającej kadencji Sejmu. W tym czasie z inicjatywy PiS uchwalono szereg ustaw wspierających wieś i rolnictwo. Do najważniejszych można zaliczyć ustawę o sprzedaży państwowej ziemi, która ograniczyła nabywanie gruntów przez cudzoziemców. Kolejnymi ważnymi ustawami były regulacje wzmacniające pozycję rolnika w handlu żywnością - m.in. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czy ustawa powołująca do życia Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Gdy Ardanowski kierował resortem, powstały przepisy dotyczące znakowania żywności oznaczeniem "polski produkt", "non GMO, czy ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich.

Ardanowski jest zwolennikiem przynajmniej częściowego zastąpienia importowanej genetycznie modyfikowanej soi - rodzimymi paszami. Wielokrotnie opowiadał się za przyspieszeniem prac nad uprawą roślin białkowych w naszym kraju.

Jest za wyrównaniem dopłat bezpośrednich dla polskich rolników w stosunku do unijnych. Jego zdaniem ważne jest uregulowanie, ustabilizowanie rynków, tak żeby rolnicy mogli produkować "wysokiej jakości, znakomitą żywność i uzyskiwać za to przyzwoite dochody". Jego zdaniem wykorzystanie potencjału polskiego rolnictwa powinno dotyczyć produkcji żywności, ale również nieżywnościowych kierunków produkcji rolnej (np. produkcji kosmetyków).

Ardanowski chce także, by wieś była "dobrym miejscem do życia", a jej mieszkańcy mieli dostęp do takich samych usług, jak w mieście.

Ardanowski jest też gorącym zwolennikiem integracji rolników, czy w formie grup producenckich, czy spółdzielni. Uważa, że tylko w ten sposób wzmocni się pozycja rolników wobec przetwórców i handlu. M.in. z jego inicjatywy powołane zostało Porozumienie Rolnicze, które wypracowało 180 rekomendacji do dalszego działania.

W kwietniu 2019 Sejm odrzucił wotum nieufności złożone wobec niego w lutym 2019 przez Platformę Obywatelską. PO zarzucała szefowi resortu rolnictwa niekompetencję i nieudolność w rozwiązywaniu problemów wsi, m.in. dotyczyło to "zapaści" kadrowej w Inspekcji Weterynaryjnej czy hodowli koni arabskich w Janowie Podlaskim. Posłowie Platformy uważali ponadto, że minister nie poradził sobie rekompensowaniem rolnikom strat spowodowanych ubiegłoroczną suszą.

Ardanowski pracował już w resorcie rolnictwa - w latach 2005-2007 był wiceministrem rolnictwa w mniejszościowym gabinecie Kazimierza Marcinkiewicza (szefem resortu był Krzysztof Jurgiel), a potem w koalicyjnym rządzie PiS-Samoobrona-LPR (kierowanym najpierw przez Marcinkiewicza, a potem przez Jarosława Kaczyńskiego), gdy szefem resortu rolnictwa był Andrzej Lepper. Wówczas odpowiadał m.in. za programy unijne i rynki rolne.

Ardanowski urodził się w 1961 roku w Czernikowie pod Toruniem, tam też ma gospodarstwo rolne.

Od listopada 1980 działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. W 1985 r. ukończył studia na Wydziale Rolniczym Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, po których rozpoczął prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego. Od 1993 działał w PSL – Porozumieniu Ludowym. W kadencji 1998–2002 z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność był radnym w sejmiku kujawsko-pomorskim. Od 1992 do 2002 - wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Doradztwa Rolniczego, a w latach 2003–2007 szefował Krajowej Radzie Izb Rolniczych w Warszawie.

W 2008 r. Ardanowski został doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a od kwietnia 2009 r. przewodniczył Radzie ds. Wsi i Rolnictwa. Był to organ opiniodawczo-doradczy, zajmujący się m.in. analizami aktów prawnych dotyczących wsi i rolnictwa. W 2010 r. ponownie został wybrany do sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego.

W 2011 r. po raz pierwszy trafił do Sejmu. W ostatnich wyborach parlamentarnych był "jedynką" na liście PiS w okręgu toruńskim i uzyskał mandat, otrzymując ponad 76 tys. głosów.

Od lutego 2018 r. Ardanowski był przewodniczącym polsko-izraelskiej grupy parlamentarnej. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska