Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk kandydatem PiS na szefa resortu infrastruktury.

Andrzej Adamczyk (PiS) kieruje resortem infrastruktury, który realizuje ambitne inwestycje drogowe. To właśnie w czasie jego kadencji ruszyła budowa trasy Via Carpatia, która ma ożywić gospodarczo wschodnie regiony kraju. Inicjatorem budowy tej trasy był ś.p. prezydent Lech Kaczyński.

Via Carpatia ma stać się też nowym połączeniem Europy północnej i południowej, integrującym systemy transportowe Litwy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Grecji. Zaletami tej inwestycji będzie m.in. włączenie regionów słabiej rozwiniętych w główny strumień międzynarodowej wymiany handlowej oraz wykorzystanie ich potencjałów rozwojowych.

Cała trasa Via Carpatia ma liczyć ponad 700 km, a jej łączny koszt wyniesie około 30 mld zł. Ma być gotowa w 2024 roku.

Resortowi kierowanemu przez min. Adamczyka podlegają ponadto koleje. Jedna z branżowych spółek - PKP Polskie Linie Kolejowe, realizują najambitniejszy plan inwestycyjny w historii polskiego kolejnictwa, nazwany Krajowym Programem Kolejowym. Jego wartość to ponad 70 mld zł.

Do 2023 r. PKP PLK planują objąć pracami 9 tys. km torów, a 8,5 tys. km linii kolejowych zostanie dostosowanych do wyższych prędkości.

Adamczyk ma 60 lat. Jest bliskim współpracownikiem Jarosława Kaczyńskiego. W przeszłości był m.in. członkiem Porozumienia Centrum. Od 2005 roku jest posłem Prawa i Sprawiedliwości. Był m.in. wiceprzewodniczącym komisji infrastruktury. Uczestniczył też w pracach podkomisji nadzwyczajnej rozpatrującej m.in. projekty ustaw o spółdzielniach mieszkaniowych, w podkomisjach stałych ds. budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, podkomisji ds. monitorowania wykorzystania funduszy UE oraz podkomisji ds. transportu lądowego.

Wcześniej był samorządowcem; radnym powiatu krakowskiego, gdzie przez dwie kadencje przewodniczył komisji infrastruktury. Z wykształcenia jest ekonomistą (specjalizacja: rachunkowość i finanse w zarządzaniu - analiza finansowa przedsiębiorstw).

Żonaty, ma dwie córki. W czasie wolnym lubi podróżować oraz uprawiać własny ogród. (PAP)