Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił w czwartek decyzję komisji weryfikacyjnej z listopada zeszłego roku ws. nieruchomości przy al. Niepodległości 151. Orzeczenie jest nieprawomocne. Gdyby się uprawomocniło sprawa tej nieruchomości wróci do komisji.

To kolejna z kilkunastu uchylonych przez WSA decyzji komisji weryfikacyjnej. Ostatnio - we wtorek - sąd ten uchylił trzy inne decyzje tej komisji m.in. dotyczącą ul. Nabielaka 9, gdzie mieszkała znana działaczka lokatorska Jolanta Brzeska.

Postanowienie o nieważności decyzji zwrotowej z 30 sierpnia 2012 ws. nieruchomości przy al. Niepodległości 151 komisja weryfikacyjna podjęła 20 listopada 2018 r. Komisja uznała wówczas, że w tej sprawie wniosek dekretowy został złożony po upływie terminu, a mimo to został rozpoznany. Dlatego też w ocenie komisji decyzja zwrotowa prezydenta m.st. Warszawy została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Ponadto - według komisji - przy decyzji zwrotowej nie ustalono również przesłanki posiadania nieruchomości przez właścicieli lub ich następców prawnych.

Odwołania do WSA złożyli beneficjenci decyzji zwrotowej oraz - wyłącznie w zakresie części uzasadnienia decyzji komisji - m.st. Warszawa.

WSA w uzasadnieniu czwartkowego wyroku zwrócił uwagę, iż wcześniej w sprawie tej nieruchomości - w związku ze sprzeciwem prokuratora - decyzja zwrotowa prezydenta Warszawy była badana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. "SKO w 2014 r. odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji m.st. Warszawy z 2012 r." - mówiła sędzia Monika Sawa przychylając się do części argumentów skarżących.

"Decyzja SKO nadal funkcjonuje w obrocie. W efekcie po wydaniu decyzji przez komisję w obrocie mieliśmy dwa rozstrzygnięcia, które w sposób odmienny rozstrzygały kwestie materialno-prawne (...). Taka sytuacja jest niedopuszczalna" - zaznaczyła sędzia. Dodała, iż komisja weryfikacyjna nie odniosła się w uzasadnieniu swojej zeszłorocznej decyzji do tego rozstrzygnięcia SKO i jego znaczenia.

W czwartek WSA rozpatrzył także odwołania od decyzji komisji zapadłych jesienią zeszłego roku i dotyczących nieruchomości przy ul Wilczej i Skorupki 6. Ze względu na skomplikowanie tej sprawy ogłoszenie wyroku dotyczącego tej nieruchomości zostało odroczone do 31 października.