- Na decyzję co do ponownego startu w wyborach prezydenckich przyjdzie moment po wyborach parlamentarnych - mówi Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP.
Jak prezydent Andrzej Duda przyjmuje orzeczenie TSUE w sprawie państwa Dziubak i jakie będą konsekwencje tego wyroku dotyczącego kredytów we frankach?
Wyrok oddaje w pełni intencję dyrektywy Rady 93/13/EWG rzeczywistej ochrony słabszej strony stosunku prawnego, jaką jest konsument. Choć korzystny dla konsumentów nie wywoła żadnych automatycznych skutków prawnych. Tak jak dotychczas osoby uznające, że ich umowy kredytowe zawierają postanowienia abuzywne, będą musiały skierować sprawę do sądu. Te będą badały każdą ze spraw w sposób indywidualny.