Kancelaria Sejmu, jako płatnik poselskich uposażeń i diet, uwzględniła proponowany przez MF wzrost wynagrodzeń na poziomie 6 proc. w planach finansowych na przyszły rok; to projekt, a nie ostateczna decyzja; prace nad przyszłoroczną ustawą budżetową nie zostały jeszcze zakończone - podało CIS.
Reklama

"Rzeczpospolita" napisała w poniedziałek, że zarobki posłów mają pójść w górę o 631 zł; jest to pochodna planowanej w 2020 r. przez rząd podwyżki w budżetówce. Zakomunikowała to posłom szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska podczas posiedzenia komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych. Tłumaczyła, że 10 lipca trafiło do Sejmu pismo ministra finansów, mówiące o wzroście wynagrodzeń na poziomie 6 proc.

"W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami na temat możliwego wzrostu wynagrodzeń (uposażeń oraz diet) parlamentarzystów w przyszłym roku, Centrum Informacyjne Sejmu wyjaśnia, że prace nad przyszłoroczną ustawą budżetową nie zostały jeszcze zakończone" - podało CIS w komunikacie.

Zaznaczono, że Kancelaria Sejmu przy planowaniu wydatków na kolejne lata jest związana zarówno obowiązującymi przepisami, jak i dokumentami wpływającymi do Kancelarii m.in. od ministra finansów. "W przedmiotowej sprawie Minister Finansów wystosował 10 lipca 2019 r. pismo do szefa Kancelarii Sejmu, w którym poinformował, że +kwoty bazowe dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń oraz wynagrodzenia osób objętych i nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń zostały zwiększone o 6 proc.+. Kancelaria Sejmu, jako płatnik poselskich uposażeń i diet, była zobowiązana do uwzględnienia powyższych informacji w planach finansowych na przyszły rok" - podkreślono.

"Warto przypomnieć, że budżet Kancelarii Sejmu jest częścią budżetu państwa, a zgodnie z art. 221 Konstytucji inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej przysługuje wyłącznie Radzie Ministrów. Oznacza to, że do momentu uchwalenia ustawy budżetowej wszystkie informacje na ten temat powinny być określane jako projekt, a nie ostateczna decyzja" - przekazało CIS.

CIS podkreśla, że warunkiem podniesienia wzrostu wynagrodzeń posłów oraz senatorów jest uprzednia podwyżka pensji podsekretarzy stanu – zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora uposażenie poselskie stanowi 80 proc. wynagrodzenia podsekretarza stanu.

CIS przypomniało, że wynagrodzenie podsekretarza stanu określa się poprzez iloczyn tzw. kwoty bazowej, podawanej corocznie w ustawie budżetowej i wskaźników określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Podniesienie jednego z komponentów tego wzoru, czyli kwoty bazowej zapowiedziane zostało pismem ministra finansów z 10 lipca 2019 r.