To były ostatnie chwile na uchwalenie niektórych zmian. Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu, posłowie w błyskawicznym tempie zdecydowali m.in o losie młodych podatników, frankowiczów i studentów. Oto podsumowanie 83. posiedzenia Sejmu.
ShutterStock

2 mln młodych nie zapłaci podatku

Z wyliczeń resortu finansów wynika, że od 1 sierpnia prawie 2 mln podatników nie zapłaci podatku. Takie jest założenie projektu „zerowy PIT” dla młodych tj. osób do 26. roku życia. Zgodnie z nowelą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdy, kto nie ukończył 26 lat i uzyskuje dochody z pracy nie większe niż 85 528 zł rocznie – nie zapłaci podatku. Tylko w 2019 r. limit zwolnienia będzie wynosił 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie będzie obowiązywać przez 5 miesięcy, od sierpnia do grudnia. Płatnik po otrzymaniu oświadczenia od podatnika nie będzie wówczas pobierał zaliczek na podatek dochodowy.

Zwolnienie będzie obowiązywać niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Jednakże ze zwolnienia można będzie skorzystać jedynie w ramach jednej umowy. Co więcej, w przypadku wielu źródeł dochodu - w projekcie zarekomendowano złożenie płatnikowi wniosku o niestosowanie zwolnienia. Stosowanie zwolnienia przez dwóch płatników mogłoby spowodować, że podatnik musiałby dokonywać w rocznym rozliczeniu podatku znacznej dopłaty.

Walka z przewlekłością postępowań i 16 poprawek Senatu

Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Pierwotnie, największe kontrowersje wzbudził przepis odnoszący się do konieczności wniesienia opłaty dodatkowej w razie nieprawidłowego opłacenia zaskarżenia przez adwokatów. Senat wykreślił ten zapis z nowelizacji i wprowadził 15 innych poprawek. Nowelizacja skupia się głównie na problemie przewlekłości postępowań. Jak szacuje resort sprawiedliwości w uzasadnieniu projektu, w ostatnich latach obserwuje się wzrost wpływu spraw cywilnych do sądów powszechnych, co wpływa na przewlekłość postępowań. Usprawnienie ma przynieść ograniczenie nieskomplikowanych spraw do jednej rozprawy, rozszerzenie możliwości pisemnego składania zeznań i wcześniejsze wzywanie stron do uzupełnienia dowodów

Sejm wziął się za śmieci

Posłowie zagłosowali za tzw. ustawą śmieciową, czyli projektem utrzymania czystości i porządku w gminach. Ustawa przewiduje wyższe opłaty (od dwóch do czterech razy więcej) dla osób, które nie segregują odpadów. Oprócz różnicy w cenie za odpady segregowane i niesegregowane, dodatkowym impulsem do segregacji odpadów są rozwiązania dające samorządom możliwość obniżenia opłat śmieciowych dla mieszkańców, co byłoby rekompensowane przychodami ze sprzedaży zebranych surowców wtórnych. To nie jedyna zmiana dotycząca odpadów. Posłowie zdecydowali też o powstaniu systemu elektronicznego ewidencjonowania odpadów. Choć jego utrzymanie pochłonie ponad 45 mln zł przez kolejne 10 lat, to jednak w założeniu usprawni pracę firm i urzędników. Prowadzenie ewidencji odpadów w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) ruszy 1 stycznia 2020 roku.

Finał prac nad ustawą frankową?

Posłowie zdecydowali, w jaki sposób wesprzeć frankowiczów. Zmodyfikowany projekt zakłada m.in. uelastycznienie zasad udzielania pomocy z tzw. Funduszu Wsparcia posiadaczom kredytów, którzy są w trudnej sytuacji. Pomoc będzie większa i będzie udzielana dłużej, niż było to w pierwotnej ustawie z 2015 roku.

JPK zastąpi deklaracje VAT

Docelowo już do 1 września z obiegu znikną deklaracje VAT-7 i VAT-7K. Druki te zastąpi jednolity plik kontrolny. To główny zmian w VAT, które uchwalili posłowie. Jak uzasadnia ustawodawca, zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K plikami JPK odciąży podatników. Obecnie muszą oni zarówno raportować plik JPK_VAT, jak i przesyłać deklaracje, które zawierają zbliżone dane. Nowy plik JPK_VAT ma być dokumentem elektronicznym łączącym w sobie dane z deklaracji VAT i ewidencji VAT. Po wejście w życie zmian, ostatecznie, do urzędu skarbowego podatnicy będą elektronicznie wysyłać jeden plik JPK_VAT. Projekt przewiduje też rezygnację z załączników VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT oraz dodatkowych wniosków dołączanych do standardowych deklaracji jako odrębne dokumenty. Załączniki zostaną zastąpione polami wyboru zawartymi w nowym pliku JPK.

Zmiany dla studentów: Pielęgniarstwo i położnictwo także niestacjonarnie

Posłowie wzięli się za zmiany w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej. Kształcenie na tych kierunkach miałoby być możliwe także zaocznie. Nowela zakłada, że program studiów pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, prowadzonych w formie niestacjonarnej, oraz czas trwania i liczba godzin na tych studiach będą takie same jak dla studiów prowadzonych stacjonarnie. Posłowie zadecydowali także o 6 dniowym, płatnym urlopie szkoleniowym dla pielęgniarek i położnych.

Sieć 5G coraz bliżej

Posłowie dali zielone światło dla przyspieszenia rozwoju sieci łączności elektronicznej i wprowadzenie sieci 5G. Wdrożenie nowych przepisów ma ułatwić m.in. budowę infrastruktury telekomunikacyjnej w parkach narodowych, rezerwatach przyrody czy uzdrowiskach. Zmiany w usługach telekomunikacyjnych to polska odpowiedź na zalecenia Komisji Europejskiej, która chce, by kraje członkowskie posiadały szerokie pokrycie siecią technologii 5G do 2025 roku.