Długo zapowiadane podwyżki dla nauczycieli staną się faktem. Firmy nie będą musiały martwić się o większe rachunki za prąd, a nowy biznes ułatwi prosta spółka akcyjna. Niewykluczone, że przedsiębiorcy na stałe pożegnają się z deklaracjami VAT.

Podsumowujemy najważniejsze decyzje posłów podczas 82. Posiedzenia Sejmu

Ciąg dalszy walki z pedofilią. Sejm przyjął 41 poprawek Senatu

Projekt, który miał być odpowiedzią na ujawnione ostatnio przestępstwa pedofilii trafił do Senatu. Tam doczekał się 41 poprawek, które podczas ostatniego posiedzenia Sejmu zostały zaakceptowane. Nowela przewiduje zaostrzenie kar wobec osób, które dopuszczą się tego przestępstwa. Przestępstwo gwałtu na nieletnim będzie wiązać się karą nawet 30 lat więzienia. Obecnie za zgwałcenie dziecka przepisy przewidują od 3 do 15 lat pozbawienia wolności, a jeżeli sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem – od 5 do 15 lat. Nowe przepisy zakładają także dożywotnie pozbawienie wolności, jeśli następstwem gwałtu będzie śmierć dziecka. Maksymalna kara za wykorzystywanie seksualne dzieci zostanie zwiększona z 12 do 15 lat. Zgodnie z nowelizacją, tego typu przestępstwa nie będą podlegały przedawnieniu. Projekt czeka na podpis Prezydenta.

Podwyżki dla nauczycieli od 1 września

To główne założenie przyjętej przez izbę nowelizacji Karty Nauczyciela. Średnie wynagrodzenie nauczycieli ma wzrosnąć o 9,6 proc. Będzie też dodatek dla stażystów, określona zostanie minimalna wysokość dodatku za wychowawstwo, a ścieżka awansu będzie krótsza. Oto jak od września będą prezentować się płace w szkołach.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu – tzw. średnie wynagrodzenie nauczycieli wyniesie: nauczyciela stażysty – 3338 zł, nauczyciela kontraktowego – 3705 zł, nauczyciela mianowanego – 4806 zł, nauczyciela dyplomowanego – 6141 zł.

Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty brutto Dziś: 2538 zł Po zmianach: 2782 zł
Wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego brutto Dziś: 2611 zł Po zmianach: 2862 zł
Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego brutto Dziś: 2965 zł Po zmianach: 3250 zł
Wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego brutto Dziś: 3483 zł Po zmianach: 3817 zł

Możemy być spokojni o ceny prądu

Przez cały 2019 r nie wzrosną ceny prądu dla gospodarstw domowych, mniejszych firm, szpitali, jednostek sektora finansów publicznych (w tym samorządów). Sejm znowelizował przyjęte wcześniej przepisy chroniące konsumentów przed skokowymi podwyżkami cen energii elektrycznej. Odbiorcy ci, za wyjątkiem gospodarstw domowych, będą musieli składać specjalne oświadczenie o spełnianiu wymogów ustawowych.

Jak wynika z szacunków resortu energii zmiana ma dotyczyć nawet 15 mln domów, 1000 szpitali, 61 tys. instytucji sektora finansów publicznych i samorządów i prawie 2 mln mikro i małych firm.

Zmiany w ewidencji odpadów. Raportowanie wyłącznie online

Powstanie nowy system elektronicznego ewidencjonowania odpadów. Choć, jego utrzymanie pochłonie ponad 45 mln zł przez kolejne 10 lat, to jednak w założeniu usprawni pracę firm i urzędników. Prowadzenie ewidencji odpadów w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) ruszy 1 stycznia 2020 roku.

Sprawniejsze postępowania cywilne. Kodeks znowelizowany

Posłowie przyjęli nowelizację kodeksu postępowania cywilnego. Głównym jego założeniem jest ograniczenie przewlekłości postępowań. Jak szacuje resort sprawiedliwości w uzasadnieniu projektu, w ostatnich latach obserwuje się wzrost wpływu spraw cywilnych do sądów powszechnych, co wpływa na przewlekłość postępowań. Usprawnienie ma przynieść ograniczenie nieskomplikowanych spraw do jednej rozprawy, rozszerzenie możliwości pisemnego składania zeznań i wcześniejsze wzywanie stron do uzupełnienia dowodów.

Prosta spółka akcyjna na ostatniej prostej

Najpewniej od marca prowadzenie biznesu ułatwi prosta spółka akcyjna. To nowa pozycja w kodeksie spółek handlowych, która ma łączyć cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. Adresowana jest przede wszystkim do startupów. Główne cechy nowej spółki akcyjnej to brak barier wejścia, na start wystarczy zainwestować 1 zł, szybka rejestracja, elektronizacja procedur i uproszczony rejestr akcjonariuszy, a także swoboda w ustalaniu zasad działania biznesu.

Koniec z deklaracjami VAT? Projekt w komisji

Jednolity plik kontrolny miałby ostatecznie zastąpić deklaracje VAT. To główny punkt nowelizacji ustawy, którą po pierwszym czytaniu przekazano komisji ds. finansów publicznych. Wiceminister finansów Filip Świtała podczas debaty sejmowej uzasadniał, że zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K plikami JPK odciąży podatników. Obecnie muszą oni zarówno raportować plik JPK_VAT, jak i przesyłać deklaracje, które zawierają zbliżone dane. Nowy plik JPK_VAT ma być dokumentem elektronicznym łączącym w sobie dane z deklaracji VAT i ewidencji VAT. Po wejście w życie zmian, ostatecznie, do urzędu skarbowego podatnicy będą elektronicznie wysyłać jeden plik JPK_VAT.

Projekt przewiduje też rezygnację z załączników VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT oraz dodatkowych wniosków dołączanych do standardowych deklaracji jako odrębne dokumenty. Załączniki zostaną zastąpione polami wyboru zawartymi w nowym pliku JPK.

Zgodnie z założeniem ustawodawcy, ustawa miałaby wejść w życie 1 września 2019 roku.

Jesteśmy na bieżąco! Sprawdź, jakie decyzje podjęto podczas debat sejmowych w 2019 roku>>>