Rząd w ostatnich latach starał się przestawić "zwrotnicę" rozwoju Polski w kierunku nowoczesności i dopasować do reguł gry przyszłości; Polska gospodarka coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność - mówił w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Przemawiając na rozpoczętym w piątek w Warszawie IX Kongresie "Polska Wielki Projekt", premier zaznaczył, że tematem przewodnim tego spotkania są perspektywy, to "jakie są polskie perspektywy i jak je rozumieć".

"Gracz we współczesnym świecie globalnym" - mówił Morawiecki - musi zrozumieć, jak ten świat działa. "Przede wszystkim powinniśmy zrozumieć współczesne reguły gry, co rządzi dzisiejszym światem - w szczególności światem gospodarczym, w tym sensie, że on wytycza perspektywy i daje możliwości realizacji ambicji, aspiracji narodowych i państwowych" - podkreślił.

Premier ocenił, że "jesteśmy na zakręcie, w takim kluczowym momencie, kiedy te reguły gry zasadniczo się zmieniają". "Kilkadziesiąt lat temu kluczowe były grunty, fabryki, budynki, wyposażenie, tworzące się linie technologiczne (...). To dzisiaj cały czas jest jeszcze istotne w świecie gospodarki ale coraz bardziej wartość dodana, która decyduje kto jest prawdziwym zwycięzcą w podziale tego gospodarczego tortu, przesuwa się w kierunku wartości dużo mniej uchwytnych, albo w ogóle rzadko dyskutowanych przez polityków, przez ekonomistów" - mówił Morawiecki.

Jako przykład wymienił sieci: informatyczne, energetyczne, różnego rodzaju platformy, które "decydują o tym, kto w jaki sposób może świadczyć swoje usługi".

Premier podkreślał, że dobre zrozumienie zmiany reguł gry "jest warunkiem wstępnym w wytyczeniu właściwej, ambitnej drogi, w zrozumieniu perspektyw rozwoju w wielu obszarach - gospodarczych, ale też szeroko rozumianych pokrewnych, takich jak: design, wartość dodana we własności intelektualnej, czy w wielu innych obszarach wchodzących w sztukę, architekturę".

Morawiecki stwierdził, że o wytyczaniu perspektyw i reguł gry decydują silne państw i państwa działające w różnego rodzaju wspólnotach i stowarzyszeniach, takich jak Unia Europejska. "One zwiększają szansę wpływu tym państwom, które potrafią zrozumieć na czym polegają reguły gry współczesnego świata i potrafią ustawiać swój wzrost, swoje azymuty wzrostu gospodarczego, zasady funkcjonowania instytucji (...) w taki sposób, żeby było to optymalne dla rozwoju gospodarczego" - powiedział premier.

Podkreślił, że rząd w ostatnich latach starał się przestawić "zwrotnicę rozwoju" Polski i zmienić ją w "kierunku nowoczesności i w kierunku dopasowanym do tych reguł gry przyszłości". "Polska gospodarka coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność i coraz wyraźniej przesuwamy się w górę wartości dodanej na tej drabinie światowych przewag konkurencyjnych" - powiedział Morawiecki.