Niedawno miałyśmy okazję spotkać się z komendantem głównym policji – panem Jarosławem Szymczykiem. Rozmawialiśmy o tym, jak będzie wyglądał świat w przyszłości, czy będzie bezpieczny oraz jak trudna, ale dająca wiele satysfakcji jest praca policjanta [Tekst napisały dzieci do specjalnego wydania DGP z okazji Dnia Dziecka]
Na czym polega zawód policjanta i jakie cechy powinna mieć osoba chcąca nim zostać?
Głównym zadaniem każdego z nas – każdego policjanta, który nosi mundur, chociaż czasami pracujemy także i bez niego, jest sprawienie, aby wszyscy w naszym pięknym kraju czuli się bezpiecznie. Dlatego policjanci zakładają te mundury, zabierają dodatkowe wyposażenie i każdego dnia wychodzą na ulice naszych miast, wiosek, osiedli i pełnią tam służbę, żebyście mogli bezpiecznie chodzić do szkół, na place zabaw i spacery. Abyście byli bezpieczni zarówno w swoich domach, jak i poza nimi. A jakie cechy? Myślę, że policjant powinien przede wszystkim być przyjacielem drugiego człowieka, bo po to pełni służbę i robi wszystko, żeby pomagać innym. To właśnie przez to ta służba jest najpiękniejsza.