W pierwszym kwartale 2019 roku liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce wzrosła o 11 tys. osób - poinformował we wtorek PAP rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak. Dodał, że największy wzrost dotyczył obywateli Ukrainy.

Z danych przekazanych PAP przez Urząd do Spraw Cudzoziemców wynika, że w pierwszym kwartale tego roku największy wzrost liczby zezwoleń na pobyt dotyczył przede wszystkim obywateli: Ukrainy – wzrost o 7,6 tys. do 186,5 tys. osób, Białorusi – o 1,3 tys. do 21,5 tys. os., Gruzji – o 0,5 tys. do 3,4 tys. os., Indii – o 0,3 tys. do 9,1 tys. os., oraz Nepalu – o 0,2 tys. do 1,8 tys. os. Na początku kwietnia tego roku ważne zezwolenia na pobyt posiadało 383 tys. cudzoziemców. Według stanu na 1 stycznia 2019 r. i 2018 r. było to odpowiednio 372 tys. i 325 tys. osób.

Jak zaznaczono, najwięcej przybyło zezwoleń na pobyt czasowy, do maksymalnie do 3 lat (wzrost o 7,8 tys.), oraz na pobyt stały (wzrost o 2,3 tys.). Większość obcokrajowców posiada zezwolenia na pobyt czasowy związany z pracą. UdSC odnotowuje natomiast spadek liczby wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej.

"Najczęstszym celem pobytu cudzoziemców w Polsce jest chęć podjęcia pracy" - zaznacza rzecznik prasowy UdSC Jakub Dudziak. Dodał, że w tym roku dotyczyło to prawie 72 proc. spraw. "Ponadto, 10 proc. wnioskodawców chciało pozostać w Polsce z powodów rodzinnych, a 7 proc. w związku z podjęciem lub kontynuacją studiów" - wskazał.

Jak informuje UdSC najbardziej popularnymi regionami wśród cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt są województwa: mazowieckie – 114 tys. osób, małopolskie – 38 tys. os., dolnośląskie – 31 tys. os. oraz wielkopolskie – 30 tys. os. Dane te nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo np. na podstawie wiz.

UdsC informuje także, że w pierwszym kwartale tego roku wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej złożyło 960 cudzoziemców, w tym 580 po raz pierwszy. To spadek o ok. 8 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Najczęściej o ochronę w Polsce ubiegali się obywatele Rosji – 570 osób, Ukrainy – 130 os. i Tadżykistanu – 36 os.

UdSC przypomina, że ochrony międzynarodowej udziela się cudzoziemcowi jeśli w kraju jego pochodzenia grozi mu prześladowanie lub rzeczywiste ryzyko utraty życia czy zdrowia. "Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, który szczegółowo analizuje poszczególne sprawy w celu sprawdzenia czy danej osobie należy udzielić ochrony" - wskazano.

W tym roku decyzje o przyznaniu ochrony międzynarodowej otrzymało 96 cudzoziemców. Byli to głównie obywatele Rosji (39 os.), Ukrainy (9 os.) i Tadżykistanu (9 os.). Decyzje negatywne otrzymało 515 osób, a 355 postępowań umorzono. Sprawy są umarzane w sytuacji gdy cudzoziemiec opuścił Polskę, nie czekając na wydanie decyzji - najczęściej udając się do państw Europy Zachodniej.

Cudzoziemcy chcący osiedlić się i zalegalizować swój pobyt w Polsce powinni złożyć w urzędach wojewódzkich wnioski o zezwolenia na pobyt. Osoby spełniające warunki wydania zezwolenia otrzymują dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju.