Sylwia Spurek z ugrupowania Wiosna ogłosi w piątek we Wrocławiu "konstytucję kobiet" - pakiet 10 postulatów dotyczących praw kobiet w Polsce. Jak poinformowała w rozmowie z PAP "konstytucja kobiet" będzie rozwijana w przygotowywane z ekspertami i ekspertkami projekty ustaw.

"Przy okazji 8 marca ogłosimy konstytucję kobiet - pakiet postulatów dotyczących przestrzegania praw kobiet w Polsce. Te postulaty dotyczą życia zawodowego, publicznego, rodzinnego, zdrowia, przemocy w rodzinie" - powiedziała PAP Spurek. "Za tą konstytucją pójdą konkretne projekty ustaw, które będziemy wraz z naszymi ekspertkami i ekspertami przygotowywać" - dodała.

Spurek poinformowała, że "konstytucja kobiet" będzie dotyczyła m.in. kwestii praw reprodukcyjnych, w tym dostępu do antykoncepcji, bezpiecznego i legalnego przerywania ciąży, natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy w rodzinie od ofiary oraz "rzeczywistej równości płac kobiet i mężczyzn".

"Tych postulatów jest 10. To 10 artykułów w ramach +konstytucji kobiet+, wokół których zaczniemy budować zespół ekspertów i ekspertek, a pierwszym krokiem jest właśnie ten dokument. Za tym pójdą konkretne spotkania z osobami, które specjalizują się w poszczególnych obszarach życia" - zapowiedziała przedstawicielka Wiosny.

Zapowiedziała, że konkretne projekty pojawią się jeszcze przed wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi na jesień tego roku. "Będziemy przygotowywać te projekty w taki sposób, żeby w pierwszych tygodniach w nowej kadencji Sejmu mogły być złożone do laski marszałkowskiej przez Wiosnę" - dodała. Spurek podkreśliła, że obecnie zbiera grupę ekspertów i ekspertek, z którymi Wiosna będzie przygotowywać poszczególne projekty.

"Na razie pokazujemy +konstytucję kobiet+ jako kompleksowy zestaw postulatów dotyczących praw kobiet, które w końcu, po ponad 100 latach od wywalczenia przez Polki praw wyborczych, powinny dać kobietom równe prawa i równe szanse" - zaznaczyła.

Sylwia Spurek jest z zawodu radczynią prawną i legislatorką. Swój doktorat z nauk prawnych poświęciła zagadnieniom przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Od 2015 do 2019 r. była zastępczynią RPO Adama Bodnara. Na początku marca tego roku dołączyła do nowego ugrupowania Roberta Biedronia - Wiosna.