– Bułgaria to kraj naszych przyjaciół i sojuszników. Łączy nas wiele wspólnych stanowisk i ocen w odniesieniu do aktualnych wyzwań stojących przed Europą, takich jak Brexit – powiedział minister Jacek Czaputowicz po spotkaniu z wicepremier i minister spraw zagranicznych Bułgarii Ekateriną Zachariewą.

Główne tematy rozmów szefów dyplomacji Polski i Bułgarii koncentrowały się wokół polityki bezpieczeństwa, współpracy regionalnej oraz aktualnej agendy UE. Wizyta bułgarskiej polityk w Warszawie potwierdziła wolę obu rządów do intensyfikacji relacji dwustronnych oraz poszukiwania możliwości koordynacji działań na forum UE i ONZ. Zarówno Polska jak i Bułgaria są także zainteresowane rozwojem regionalnej współpracy gospodarczej, infrastrukturalnej i transportowej, z wykorzystaniem potencjału takich inicjatyw jak Trójmorze czy Via Carpatia.

– Polska organizuje też w tym roku Szczyt Bałkanów Zachodnich w Poznaniu, w którym udział, jako członek inicjatywy Procesu Berlińskiego, weźmie Bułgaria – podkreślił minister Czaputowicz. – Jest to dobra okazja do dzielenia się naszymi doświadczeniami z partnerami z Bałkanów Zachodnich, a Bułgaria odgrywa ważną rolę także we wsparciu dla tego regionu – dodał.

Szef polskiego MSZ podziękował ponadto swojej odpowiedniczce za udział w konferencji bliskowschodniej w Warszawie. Wyraził także przekonanie, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu naszych krajów uda się stawić czoła wyzwaniom stojącym przed Bliskim Wschodem i przyczynić się do trwałego pokoju w regionie.

Rozmowy szefów dyplomacji obu państw dotyczyły również najistotniejszych spraw w agendzie UE. Ważnym tematem była przyszłość Unii Europejskiej po wystąpieniu Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty oraz negocjacje dotyczące Wieloletnich Ram Finansowych. W ocenie ministra Czaputowicza wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE bez umowy byłoby dużą stratą dla całej Wspólnoty, dlatego nasze kraje poszukują akceptowanych rozwiązań i decyzji jeżeli chodzi o relacje ze Zjednoczonym Królestwem i sposób zakończenia członkostwa przez to państwo.

Ważne miejsce w rozmowach szefów dyplomacji Polski i Bułgarii zajęła polityka energetyczna. – Polska zajmuje krytyczne stanowisko wobec wszelkich projektów, takich jak Nord Stream 2, które negatywnie wpływają na funkcjonowanie rynku gazu w UE i wzmacniają dominującą pozycję jednego dostawcy – podkreślił minister Czaputowicz. – Naszym wspólnym celem powinna być dywersyfikacja dostaw, m.in. poprzez import LNG – ocenił.

Dzisiejsza wizyta była także okazją do przedstawienia bułgarskim partnerom polskich priorytetów na drugi rok naszego niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Ministrowie wymienili też opinie dotyczące aktualnych wyzwań w obszarze bezpieczeństwa w regionie Morza Czarnego oraz współpracy w ramach NATO, w tym także w formacie Bukareszteńskiej Dziewiątki.

Strony dyskutowały ponadto nt. europejskiej przyszłości Bałkanów Zachodnich, w kontekście przygotowań do kwietniowego spotkania ministrów spraw zagranicznych Procesu Berlińskiego i lipcowego Szczytu Bałkanów Zachodnich w Poznaniu. Rozmówcy zgodzili się, że integracja państw Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską to jedyna droga do zapewnienia bezpieczeństwa, dobrobytu i stabilności w tej części Europy.