Specjalna komisja PE zajmująca się walką z unikaniem opodatkowania przyjęła w środę raport wskazujący, że siedem unijnych krajów: Belgia, Cypr, Węgry, Irlandia, Luksemburg, Malta i Holandia ma cechy raju podatkowego i ułatwia agresywne planowanie podatkowe.

Przegłosowany w środę raport specjalnej komisji ds. przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania (TAX3) to efekt 12 miesięcy prac. Zwraca się w nim uwagę na działania, jakie powinny być podjęte na rzecz bardziej sprawiedliwego i skuteczniejszego opodatkowania oraz walki z przestępstwami finansowymi.

"Dzisiejsze głosowanie nad naszym raportem końcowym to kluczowy moment w walce z praniem pieniędzy, unikaniem podatków i uchylaniem się od płacenia podatków" - oświadczył po przyjęciu sprawozdania szef komisji TAX3, czeski europoseł z frakcji liberalnej Petr Jeżek.

Europosłowie zaczęli zajmować się tym tematem w wyniku skandali Luxleaks, Panama Papers i Paradise Papers, które pokazały opinii publicznej skalę unikania opodatkowania przez wielkie firmy oraz znane osoby, w tym również polityków na całym świecie. TAX3 jest już trzecią komisją specjalną badającą ten temat.

We wnioskach po 34 posiedzeniach, kilku misjach w Waszyngtonie, na Łotwie, wyspie Man, w Estonii i Danii, przesłuchaniach setek ekspertów, komisarzy, ministrów, prokuratorów komisja opowiedziała się za tym, by poprawić współpracę we wszystkich obszarach pomiędzy organami zajmującymi się kwestiami podatkowymi w różnych krajach.

Wśród rekomendacji znalazło się rozpoczęcie przez Komisję Europejską prac nad powołaniem europejskiej "policji finansowej" oraz unijnego organu zajmującego się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Europosłowie chcieliby ponadto, by w ramach ONZ powstała ogólnoświatowa jednostka zajmująca się podatkami.

"Po raz kolejny prace komisji wykazały, że to właśnie brak współpracy na poziomie UE między państwami członkowskimi pozwala na różne skandale - czy to związane z oszustwami podatkowymi, czy praniem brudnych pieniędzy" - ocenił zasiadający w specjalnej komisji europoseł PO Dariusz Rosati.

Sprawozdanie krytykuje też systemy niektórych państw członkowskich UE oferujące obywatelstwo lub miejsce zamieszkania w ramach programów inwestycyjnych (tzw. programy złotych wiz), które znacząco przyczyniają się do prania brudnych pieniędzy w europejskich bankach, szczególnie przez obywateli Federacji Rosyjskiej.

Rosati zaznaczył, że praca komisji rzuciła światło na fakt, iż Rosja była w tle kilku skandali, które badano. "Po pierwsze, różne przypadki prania pieniędzy w UE, w tym ING Bank, ABLV Bank, Danske Bank oraz Deutsche Bank, były powiązane z rosyjskim kapitałem i/lub jej obywatelami. Co więcej, niesławne programy złotych wiz bardzo często przynoszą korzyści rosyjskim oligarchom, którzy potencjalnie mogą znaleźć się na listach sankcyjnych UE lub USA" - zauważył polityk.

Komisja podkreśliła, że Rada UE, w której zasiadają państwa członkowskie, powinna ocenić sytuację w Szwajcarii, aby zagwarantować, że w kraju tym nie zostanie wprowadzony szkodliwy dla UE system podatkowy.

Europosłowie chcieliby też podjęcia działań przeciwko Stanom Zjednoczonym, jeśli kraj ten nie zapewni wzajemności ws. FATCA (regulacja o zgodności z przepisami w zakresie podatku zagranicznego).

Raport został przyjęty przy 34 głosach za, 4 przeciw i 3 wstrzymujących się. W marcu ma nad nim głosować cały Parlament Europejski.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)