O złożeniu wniosku do NIK poinformował w środę na konferencji prasowej w Sejmie poseł Arkadiusz Myrcha (PO). Według niego, Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło do tego, że Służba Ochrony Państwa stała się "pośmiewiskiem" w oczach opinii publicznej.

Myrcha przypomniał, że we wtorek rezygnację z pełnionej funkcji złożył dotychczasowy szef SOP gen. bryg. Tomaszem Miłkowski.

"Składamy wniosek do NIK o przeprowadzenie rzetelnej analizy zarówno legalności, ale przede wszystkim gospodarności wydatkowanych pieniędzy, w szczególności pod katem przeprowadzonych szkoleń i doboru kadr" - oświadczył Myrcha.

Paweł Olszewski (PO) poinformował, że Platforma złoży też interpelację do szefa MSWiA. "Będziemy żądali udzielenia informacji, odnośnie tego, ile samochodów zostało rozbitych, przez kogo, kto był w tym czasie ochraniany i jakie koszty poniosło w związku z tym państwo" - powiedział poseł. Według niego, w zeszłym roku "rozbitych" zostało "kilkanaście" pojazdów należących do Służby Ochrony Państwa.

Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk pytany wcześniej w Sejmie, czy NIK powinien skontrolować SOP powiedział, że jest przekonany, iż "gdyby jakaś kontrola odbywała się w SOP, to Służba nie miałby się czego wstydzić". Zaznaczył, że jest to indywidualna decyzja Izby, kogo skontroluje. Dodał też, że "w administracji systematycznie prowadzone są różnego rodzaju kontrole".

Gen. bryg. dr Tomasz Miłkowski został 26 kwietnia 2017 roku powołany na stanowisko szefa Biura Ochrony Rządu przez ówczesną prezes Rady Ministrów Beatę Szydło. Po zastąpieniu BOR przez Służbę Ochrony Państwa, Miłkowski kontynuował pracę jako komendant SOP.

Miłkowski karierę w formacjach mundurowych rozpoczął w 1991 roku od służby w policji, gdzie początkowo pracował w pionie prewencji Komisariatu IV w Rudzie Śląskiej. W 1995 roku, po ukończeniu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, służył w pionie dochodzeniowo-śledczym Komendy Rejonowej Policji w Rudzie Śląskiej, a następnie w Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

W 2000 roku pełnił funkcje kierownicze w komórkach logistycznych i dydaktycznych w Szkole Policji w Katowicach, m.in. jako kierownik Zakładu Prawa i Psychologii. W 2010 roku powołano go na stanowisko zastępcy komendanta tej szkoły. Cztery lata później objął stanowisko zastępcy komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu. Na początku lutego 2016 roku został komendantem wojewódzkim w Krakowie.

Za swoje osiągnięcia został wyróżniony m.in. Medalem Srebrnym "Za długoletnią służbę", Złotą Odznaką "Zasłużony policjant" i Brązowym Medalem "Za zasługi dla policji".(PAP)

autor: Maciej Zubel