Europejski Funduszu Obronny to szansa dla polskich firm z sektora obronności, mam nadzieję, że zostanie należycie wykorzystana - powiedziała w środę PAP odpowiadająca za przygotowanie projektu w tej sprawie unijna komisarz ds. przemysłu Elżbieta Bieńkowska.

W nocy z wtorku na środę negocjatorzy z KE, państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego porozumieli się co do zasad na jakich będzie działał ten fundusz w nowej perspektywie finansowej, czyli w latach 2021-2027.

"To ważna chwila nie tylko dla mnie, jako komisarza któremu powierzono zaprojektowanie, a następnie negocjacje nowego instrumentu na rzecz obronności, ale także dla całej Unii" - podkreśliła Bieńkowska.

Zwróciła uwagę, że porozumienie dotyczące Europejskiego Funduszu Obronnego pokazuje jak długą drogę UE przeszła od 2014 roku, kiedy to KE wyznaczyła jako swój priorytet wzmocnienie bezpieczeństwa obywateli Europy, aż do teraz, gdy osiągnięto zgodę na wprowadzenie w życie nowego instrumentu o wartości 13 mld euro, który będzie wspierał współpracę i konkurencyjność europejskiego przemysłu obronnego.

"Porozumienia nie udałoby się osiągnąć, gdyby nie bardzo dobra współpraca między trzema instytucjami UE. Dzięki pracy ponad podziałami politycznymi osiągnęliśmy kompromis, który będzie służył zarówno Unii Europejskiej, jak i poszczególnym krajom członkowskim" - wskazała komisarz.

Jak zaznaczyła Bieńkowska, wszystkim biorącym udział w wypracowywaniu regulacji zależało, aby na nowym funduszu skorzystali zarówno najwięksi gracze na rynku, ale również średnie i mniejsze przedsiębiorstwa, które dominują w naszej części Europy.

"Dlatego Fundusz zapewnia specjalne zachęty dla projektów transgranicznych, w których biorą udział małe i średnie przedsiębiorstwa. To jest również szansa dla polskich firm z sektora obronności, mam nadzieje że zostanie należycie wykorzystana" - oświadczyła komisarz.

Jej zdaniem Europejski Fundusz Obronny dobitnie udowadnia, że współpracę w dziedzinie obrony na szczeblu UE traktowana jest poważnie. "Zaproponowany budżet w wysokości 13 mld euro, potwierdza że nasze ambicje i wyznaczane cele, są teraz poparte przez wymagane do tego środki finansowe. Jeśli to wstępne polityczne porozumienie zostanie formalnie zaakceptowane przez Parlament Europejski i państwa członkowskie, to Europa stanie się wiarygodnym partnerem w dziedzinie bezpieczeństwa" - uważa Bieńkowska.