Resort obrony narodowej przyjmie więcej studentów na uczelnie wojskowe, na kierunki związane z informatyką. Zwiększone limity są jednym z elementów programu cyber.mil.pl, który ma zwiększyć potencjał Sił Zbrojnych RP w cyberprzestrzeni - poinformował w piątek wydział prasowy MON.

"W przyszłym roku akademickim studia na uczelniach wojskowych będzie mogło rozpocząć 1482 absolwentów szkół średnich, którzy myślą o służbie zawodowej. 889 podchorążych rozpocznie naukę na I roku w Wojskowej Akademii Technicznej, 365 podchorążych w Akademii Wojsk Lądowych, 120 miejsc przygotuje Akademia Marynarki Wojennej, a Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie 108" - podano w komunikacie Ministerstwa Obrony Narodowej przesłanym PAP.

Zainteresowani studiami na WAT mają do wyboru 11 kierunków. Na elektronice i telekomunikacji dostępne są 222 miejsca. To wzrost o 59 miejsc w porównaniu z obecnym rokiem akademickim. Na kryptografię i cyberbezpieczeństwo zostanie przyjętych 107 osób. "Limit ten został podniesiony prawie dwukrotnie już w roku akademickim 2018/2019 - z 55 miejsc do 107" - przypomniano w komunikacie.

Reklama

Ci, którzy zdecydują się studiować w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, będą mogli wybrać jeden spośród trzech kierunków. Najwięcej z nich, bo aż 320 osób, będzie mogło studiować na dowodzeniu. Pozostałe miejsca zarezerwowano na inżynierii bezpieczeństwa i logistyce.

120 indeksów dostępnych jest w Akademii Marynarki Wojennej. Natomiast Lotnicza Akademia Wojskowa przyjmie 108 kandydatów.

Reklama

Jak poinformował MON, ogólnie liczba miejsc na kierunkach z obszaru cyberbezpieczeństwa: elektronika i telekomunikacja, informatyka czy kryptologia dostępnych na Wojskowej Akademii Technicznej oraz informatyka czy systemy informacyjne w bezpieczeństwie w Akademii Marynarki Wojennej wzrosła w porównaniu z rokiem akademickim 2018/2019 z 407 do 469.

Osoby zainteresowane służbą kandydacką pełnioną w uczelniach wojskowych składają wniosek do rektora-komendanta uczelni wojskowej do dnia 31 marca danego roku - przypomniano w komunikacie. Po złożeniu wniosku rozpoczyna się procedura kwalifikacyjna, która przewiduje uzyskanie przez zainteresowanych orzeczenia wojskowych komisji lekarskich oraz pracowni psychologicznych potwierdzających ich zdolność do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Po pomyślnym przejściu tych etapów maturzyści będą mogli wziąć udział w egzaminach wstępnych w uczeni wojskowej (obejmują one m.in. test sprawnościowy i rozmowę kwalifikacyjną).

Ci, którzy dostaną się na studia jako podchorążowie rozpoczną pięcioletnią naukę. Będą mieli zagwarantowane bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz opiekę medyczną. Co miesiąc, w zależności do roku studiów i stopnia wojskowego, będą też otrzymywać wynagrodzenie.

Decyzję o tym, ilu kandydatów na żołnierzy zawodowych będą mogły przyjąć na pierwszy rok wojskowe uczelnie, podejmuje każdego roku resort obrony.

Limity dotyczące czterech uczelni wojskowych znalazły się w rozporządzeniu ministra obrony narodowej z dnia 8 lutego 2019 r., które można znaleźć na stronie dziennikustaw.gov.pl