Miasto wprowadziło program dofinansowania leczenia in vitro jako pierwsze w kraju, a zabiegi finansuje już siódmy rok. Nabór chętnych do skorzystania z programu w 2019 r. przeprowadzono 9 lutego, zgłosiły się 52 pary. Po weryfikacji formalnej złożonych wniosków, czeka je teraz kwalifikacja medyczna w wybranych klinikach.

Również w ubiegłorocznym naborze zgłoszenie do programu złożyły 52 pary. Początkowo zakwalifikowano 30 par, bo w budżecie na 2018 r. zapewniono na program 150 tys. zł. Dla par z listy rezerwowej zapewniono – decyzją prezydenta Częstochowy – dodatkowe 100 tys. zł. Potem jeszcze przeprowadzono nabór uzupełniający.

Także i w tym roku, gdyby do zabiegu ostatecznie zakwalifikowało się więcej niż 30 par (tegoroczna pula środków w programie to 150 tys. zł), prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk ma rozważyć – wzorem lat ubiegłych – takie przesunięcie środków w ramach budżetu programów zdrowotnych, żeby skorzystać z dofinansowania mogły wszystkie zdeklarowane pary z medycznym wskazaniem do in vitro

W sumie ubiegłoroczny budżet programu wyniósł 250 tys. zł. Podobnie w 2017 r. pierwotnie planowany budżet programu zwiększono ze względu na duże zainteresowanie.

O dofinansowanie zabiegu mogą w Częstochowie starać się małżeństwa i pary partnerskie z tego miasta, które spełniają też dodatkowe kryteria, m.in. kobieta musi mieć od 20 do 40 lat, a w uzasadnionych medycznie przypadkach – do 42 lat. Para musi też wykazać, że wcześniej leczyła niepłodność lub ma bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego.

Uczestnikom programu przysługuje możliwość jednorazowego dofinansowania zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości do 5 tys. zł, pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej procedury. Pozostałe koszty ponoszą pacjenci.

Dotąd odbyły się dwie edycje częstochowskiego programu dofinansowania leczenia in vitro, trwa trzecia - na lata 2018-2020. Od 2012 r. dzięki dofinansowaniu miasta urodziło się 39 dzieci - 20 dziewczynek i 19 chłopców - w tym cztery pary bliźniąt. W 2019 r. dziecka spodziewa się już 7 kolejnych par. Od startu programu przeprowadzono do tej pory 141 dotowanych przez miasto procedur.

W woj. śląskim miejski program in vitro realizuje od marca 2017 r. także samorząd Sosnowca. Przez cztery lata ma z niego skorzystać około 160 par. Miasto przeznacza na dofinansowanie procedur in vitro po 200 tys. zł rocznie.

W listopadzie 2017 r. Rada Miasta Katowice nie przyjęła miejskiego programu in vitro, zgłoszonego w obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej. (PAP)

Autor: Mateusz Babak