We wtorek na stronie internetowej Archiwum Akt Nowych zostanie opublikowany "Katalog egzekucji i strat wojennych 1939-1945" - poinformował PAP przewodniczący zespołu ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec, Arkadiusz Mularczyk (PiS).

We wtorek w Sejmie odbędzie się posiedzenie parlamentarnego zespołu ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej. Będzie ono poświęcone planowanej na wtorek publikacji na stronie internetowej Archiwum Akt Nowych publikacji "Katalogu egzekucji i strat wojennych 1939-1945".

Sam katalog - jak podkreślił w rozmowie z PAP Mularczyk - jest elementem prac zespołu, którym kieruje. "W zakresie naszych prac mamy upublicznianie informacji o stratach ludzkich, stratach materialnych" - powiedział. Ocenił, że publikacja katalogu będzie jednym z sukcesów zespołu. "W wyniku podjętych działań, w wyniku pozyskanych środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, udało nam się uruchomić taki projekt, którego efekty zostaną zaprezentowane we wtorek" - zapowiedział.

Jak mówił Mularczyk, katalog został stworzony w oparciu o materiały, które były wysyłane do Delegatury Rządu RP na Kraj przez Polskie Państwo Podziemne. Chodzi o meldunki o egzekucjach, zbrodniach, łapankach i rozstrzeliwaniach na terenie całego kraju.

Poseł PiS dodał, że informacje zawarte w katalogu liczącym kilka tysięcy stron kart są ułożone według porządku alfabetycznego, według miejscowości. "Mieszkańcy poszczególnych miejscowości będą mogli sprawdzić w jakich latach, jakiego rodzaju zbrodnie, czy egzekucje miały miejsce" - wyjaśnił Mularczyk.

"Jest to coś zupełnie nowego. Takiej publikacji nigdy nie wydano" - podkreślił poseł PiS.

Pod koniec września 2017 r. z inicjatywy PiS powołano parlamentarny zespół ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej, którego przewodniczącym został Mularczyk. Zgodnie z opinią Biura Analiz Sejmowych - o którą wnioskował Mularczyk - zasadne jest twierdzenie, że Rzeczypospolitej Polskiej przysługują wobec Republiki Federalnej Niemiec roszczenia odszkodowawcze, a twierdzenie, że roszczenia te wygasły lub uległy przedawnieniu jest nieuzasadnione. Z opinii zespołu naukowców Bundestagu wynika zaś, że polskie roszczenia są bezzasadne.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński wyraził wcześniej opinię, że Polska nigdy nie otrzymała odszkodowania za gigantyczne straty wojenne, których - jak mówił - "tak naprawdę nie odrobiliśmy do dziś".