Według resortu przedsiębiorczości i technologii Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości zostanie powołana w I kwartale tego roku, a jej siedzibą nie będzie Warszawa.

Ustawa o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości ma pomóc polskiej gospodarce w dostosowaniu się do wyzwań związanych z czwartą rewolucją przemysłową.

Źródłem finansowania Fundacji mają być, m.in. zbiórki publiczne czy dotacja z budżetu państwa w wysokości 2 mln zł.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości ma służyć włączeniu się firm z sektora przemysłu w transformację cyfrową 4.0. Czwarta rewolucja przemysłowa to konsekwencja wykorzystania najnowszych technologii teleinformatycznych, takich jak analizy Big Data, Internet Rzeczy, Machine Learning czy daleko idąca cyfrowa integracja baz danych firm.

Platforma ma udzielać wsparcia o charakterze niefinansowym. Chodzi m.in. o wsparcie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw w zakresie procesów, produktów i modeli biznesowych, wykorzystujących najnowsze osiągnięcia z dziedziny automatyzacji, sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami - wskazało MPiT.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski