Śmierć Pawła Adamowicza i debata o mowie nienawiści podzieliła posłów. W cieniu tragicznych wydarzeń z Gdańska odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Sejmu. Podsumowujemy najważniejsze decyzje parlamentarzystów.
PAP / Jakub Kamiński
Hołd dla Pawła Adamowicza

Na wniosek szefa PO, 76. Posiedzenie Sejmu rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy Pawła Adamowicza, zmarłego prezydenta Gdańska. W niedzielę 13 stycznia Adamowicz został zaatakowany przez nożownika podczas finału WOŚP w Gdańsku. Zmarł w poniedziałek po południu w skutek odniesionych ran.

Reklama

Reklama

Na sali obrad był obecny premier Mateusz Morawiecki oraz członkowie Rady Ministrów. Nie było m.in. prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz wicemarszałków Sejmu Beaty Mazurek i Ryszarda Terleckiego. Jak tłumaczyła rzecznik klubu Beata Mazurek dla PAP, nieobecność polityków PiS „to czysty przypadek”.

Budżet na 2019 rok uchwalony

PKB wzrośnie, inflacja nie przekroczy 2,3 proc., a decyfit zatrzyma się na poziomie 1,7 proc. Tak wygląda budżet na 2019 rok, który podczas posiedzenia Sejmu został zaakceptowany przez posłów. Zgodnie z projektem budżet zyska w tym roku 338 mld. Zł, wydatki szacowane są na 416 mld. Te ostatnie wynikają m.in. z realizacji programów rządowych tj. 500 plus czy dobry start. To także konsekwencja obietnic rządowych tj. wzrost renty socjalnej, podniesienie wydatków na obronność i zapewnienie darmowych leków dla seniorów.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2019 z dnia 26 września 2018 roku

Koniec tzw. turystyki pobytowej

Przyjazd cudzoziemców spoza UE do Polski może być trudniejszy za sprawą noweli ustawy dostosowującej polskie prawo do dyrektywy Parlamentu Europejskiego. Chodzi o cudzoziemców przyjeżdżających do kraju pod pretekstem prowadzenia badań naukowych, podjęcia studiów, szkoleń czy udziału w wolontariacie lub programach wymiany szkolnej. „Chodzi o uniemożliwienie sytuacji, w której polskie jednostki oświatowe ułatwiają wjazd tzw. fikcyjnym studentom, czyli cudzoziemcom, którzy wjeżdżają do kraju pod pretekstem studiów, ale nie kontynuują nauki”- czytamy w uzasadnieniu. Receptą ma być wprowadzenie obowiązku zatwierdzania przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych jednostek prowadzących studia, jednostek organizujących staż i jednostek organizacyjnych, na rzecz których cudzoziemcy będą wykonywać świadczenia jako wolontariusze. Zmienią się też zasady udzielania pozwolenia na pobyt czasowy. Niezbędny może okazać się dyplom ukończenia polskiej uczelni.

Ustawa z dnia 27 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Nowa definicja znaku towarowego

Posłowie przegłosowali projekt zmieniający Prawo własności przemysłowej. Powodem zmian jest dostosowanie polskiej legislacji do wymogów unijnych. Tym razem chodzi o definicję znaku towarowego. W projekcie zrezygnowano z konieczności przedstawiania go w sposób graficzny, gdyż – jak zaznacza ustawodawca – może być nim także np. dźwięk. W konsekwencji "znakiem towarowym będzie mogło być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa". Zmienią się też zasady ochrony znaku towarowego. Wniosek o jej przedłużenie nie będzie już potrzebny, wystarczy jedynie wnieść opłatę za kolejny okres ochronny.

Ustawa z dnia 11 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej

Kolejna afera, kolejna komisja

Decyzją Sejmu dziewięciu parlamentarzystów (wybranych podczas następnego posiedzenia izby) zajmie się sprawą afery GetBack. Przypomnijmy, że chodzi o spółkę windykacyjną, która wpadła w niemałe problemy finansowe, przez które winna jest obligatariuszom ok.2,5 mld złotych. Komisja finansów zwróciła się do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, by podlegli mu prokuratorzy dokonali analizy "prawidłowości obrotu wierzytelnościami między GetBack a instytucjami finansowymi, w tym bankami państwowymi".