Sejm odrzucił w środowym głosowaniu ponad 200 wniosków mniejszości do projektu budżetu na 2019 r., podobny los podzieliło większość z ponad 80 poprawek rozpatrzonych do tej pory. Przyjęto jedynie poprawki PiS, w tym dotyczące m.in. wydatków majątkowych na szkolnictwo wyższe.

W głosowaniu Sejm, poza odrzuceniem wniosku opozycji o odrzucenie w całości projektu budżetu, odrzucił już ponad 250 wniosków mniejszości i zdecydowaną większość z ponad 80 rozpatrzonych poprawek.

Uznanie uzyskało kilka poprawek PiS. Jedna z nich przesuwa 479 tys. zł z Naczelnego Sądu Administracyjnego do Krajowej Rady Sądownictwa, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe. Sejm przyjął też poprawkę skreślającą rozwiązanie przyjęte po pierwszym czytaniu w komisji wbrew stanowisku rządu. Przewidywało ono zwiększenie o 560 mln zł dochodów z VAT z przeznaczeniem na przebudowę drogi krajowej nr 62 na odcinku Włocławek-Brześć Kujawski wraz z budową obwodnicy Brześcia Kujawskiego.

Sejm przyjął też poprawkę dotyczącą wydatków w części budżetu poświęconej kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego. Zmniejsza ona wydatki na muzea kwotę 1 mln zł oraz w rezerwie na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne o kwotę 5 mln zł, z przeznaczeniem łącznej kwoty 5 mln zł na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w archiwach. W poprawce napisano, że dotyczy ona "zwiększenia wynagrodzeń osobowych w celu zwiększenia zatrudnienia oraz podwyżek w archiwach państwowych w grupie pracowniczej osób nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń w kwocie 895 tys. zł oraz w grupie pracowniczej członkowie korpusu służby cywilnej w kwocie 3 mln zł 284 tys. zł oraz pochodnych w kwocie 821 tys. zł dla specjalistów w dziedzinie archiwistyki".

Inna przyjęta poprawka zakłada przeznaczenie dodatkowych 20 mln zł na wynagrodzenia w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, kosztem m.in. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Dodatkowe pieniądze mają także - zgodnie z inną poprawką - otrzymać: Politechnika Świętokrzyska w Katowicach (20 mln zł), KUL (2,5 mln zł), Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (15 mln zł), Akademia Pomorska w Słupsku (1 mln zł). Mniej o 25 mln zł otrzyma za to Uniwersytet Warszawski.

Inna przyjęta poprawka zakłada przesunięcie dotyczące Inspekcji Transportu Drogowego - m.in. kwota 4,1 mln zł ma trafić na wynagrodzenia osobowe w Wojewódzkich Inspektoratach Transportu Drogowego.

W Sejmie trwa trzecie czytanie projektu budżetu na 2019 r. W pierwszej kolejności przegłosowano wnioski o odrzucenie w całości projektu, które złożyli posłowie PO-KO, Nowoczesnej i Kukiz'15. W głosowaniu wzięło udział 429 posłów, 186 poparło wnioski, przeciw było 241, a dwóch wstrzymało się od głosu.

W trakcie środowego trzeciego czytania projektu budżetu na 2019 r. przewidziano ponad czterysta głosowań. Sejm ma rozstrzygnąć o losach 329 opozycyjnych tzw. wniosków mniejszości, czyli poprawek, które nie uzyskały poparcia komisji finansów publicznych oraz o przyszłości ponad stu poprawek zgłoszonych podczas drugiego czytania.

Ministerstwo Finansów przewiduje w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok, że dochody budżetu państwa wyniosą w tym roku 387,6 mld zł, wydatki zaplanowano w kwocie 416,1 mld zł, co oznacza, że deficyt budżetu państwa będzie nie większy niż 28,5 mld zł. Natomiast deficyt sektora finansów publicznych (liczony według metodologii UE) ma wynieść 1,7 proc. PKB. Przygotowując projekt resort finansów założył, że PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,8 proc., średnioroczna inflacja wyniesie 2,3 proc., przeciętny roczny fundusz wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent wzrośnie nominalnie o 6 proc., a konsumpcja prywatna będzie wyższa o 5,9 proc. (PAP)

Autor: Marcin Musiał