Elektroniczną platformę - łączącą moce istniejących odnawialnych źródeł energii - przygotowuje w projekcie „Wirtualna elektrownia” spółka Tauron Ekoenergia. Do wirtualnej elektrowni Taurona będzie można przyłączyć każdą elektrownię OZE, bez względu na jej położenie.

Jak poinformował we wtorkowym komunikacie Tauron, projektowane rozwiązania opierają się na zaawansowanych systemach informatycznych, a jednym z założeń jest współpraca z inwestorami indywidualnymi, mogącymi przyłączać do wirtualnej elektrowni posiadane przez nich źródła.

Spółka przypomina, że już dziś sztuczna inteligencja pracuje w energetyce na rzecz prognoz czy optymalizacji. W niedalekiej przyszłości zarządzanie wirtualną elektrownią - oparte o dedykowane rozwiązania informatyczne - ma przekładać się na realne podnoszenie efektywności ekonomicznej tworzących ją obiektów.

„Moduł decyzyjny platformy będzie analizował nie tylko prace elektrowni w aspekcie technicznym. Równie istotny będzie monitoring aspektów rynkowych, aby rekomendować podjęcie najbardziej opłacalnych działań handlowych” - wyjaśnił Tauron w informacji.

„Dzięki kumulacji zdolności wytwórczych i regulacyjnych zakłada się uzyskanie efektu zwiększenia przychodów wszystkich uczestników platformy z tytułu sprzedaży skumulowanego wolumenu energii” - zaznaczył koncern.

Wdrożenie koncepcji wymaga szczególnego wsparcia technologicznego. Jedną z propozycji jest zastosowanie architektury rozproszonej. Oznacza to, że decyzje o sterowaniu danym źródłem energii zapadałyby na poziomie węzła lokalnego, który na bazie otrzymywanych danych autonomicznie decydowałby o sposobie realizacji zadania oraz używanych do tego zasobach.

To węzeł lokalny uwzględniałby wówczas charakterystyki poszczególnych urządzeń oraz aktualne ograniczenia techniczne danego źródła. System centralny nie miałby w tym wypadku bezpośredniej możliwości wydania polecenia, np. odstawienia którejś elektrowni czy zmiany parametrów jej pracy.

Tauron akcentuje, że jednym z większych wyzwań było stworzenie procesu odpowiedzialnego za analizę otoczenia rynkowego, aby rekomendowane działania wirtualnej elektrowni przekładały się na maksymalizację jej przychodów. Spółka za przełomowe osiągnięcie uważa przy tym możliwość prognozowania dla działań o bliskim horyzoncie – 24 godzin.

Jak wynika z informacji koncernu, obecnie Tauron Ekoenergia pracuje nad doborem rozwiązań technologicznych, odpowiedzialnych za realizację kluczowego procesu biznesowego platformy.

Ze względu na nowatorski charakter rozwiązania tworzone jest w sposób iteracyjny (wielokrotne powtarzanie nieznacznie modyfikowanych operacji do spełnienia zakładanego warunku – PAP). Pozwala to stopniowo zwiększać zakres jego funkcjonalności i precyzyjnie oceniać efekty wprowadzanych zmian.

Tauron Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem oraz drugim sprzedawcą i wytwórcą energii elektrycznej.

W skład grupy Tauron wchodzą, m.in. Tauron Wytwarzanie, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż, Tauron Obsługa Klienta, Tauron Wydobycie, Tauron Ekoenergia oraz Tauron Ciepło.(PAP)

autor: Mateusz Babak