Reklama

"Analiza dotychczasowych zasad przyznawania bonifikat obowiązujących w naszym mieście, skala jakiej dotknie przekształcenie oraz konsekwencje finansowe dla miasta to główne zagadnienia, które zostały poddane szczegółowemu opracowaniu" – wyjaśnia cytowany w komunikacie szczecińskiego magistratu zastępca prezydenta miasta Daniel Wacinkiewicz. Jak dodał, "Na ich podstawie została podjęta decyzja o wysokości bonifikaty".

Przekształcenie obejmie ok. 80 tys. podmiotów – poinformowało miasto.

W związku z przekształceniem gruntów gminnych dochody z tytułu rocznych opłat za użytkowanie wieczyste zmniejszą się o kwotę netto około 9,3 mln zł.

Przy założeniu braku bonifikaty dochód z tytułu przekształcenia w okresie 20 letnim wyniósłby 187,5 mln zł – wynika z informacji magistratu. Przy założeniu, że w pierwszym roku wszyscy uprawnieni skorzystaliby z bonifikaty na poziomie 60 proc., dochód wyniósłby 75 mln zł i w następnych latach 0 zł. Natomiast bonifikata w wysokości 98 proc. uszczupliłaby dochód gminy z przekształcenia do nieco ponad 3,7 mln zł.

"Szczecin jest w trakcie realizacji wielu ważnych dla mieszkańców inwestycji, planowane są kolejne" – podkreśla Wacinkiewicz. "Tak drastyczne uszczuplenie budżetu skutkowałoby znacznym zmniejszeniem możliwości inwestycyjnych miasta, stad decyzja o dopasowaniu bonifikat do tych, które zaproponował w obowiązującej obecnie ustawie rząd na tereny Skarbu Państwa" – dodał.

1 stycznia 2019 r. z mocy prawa nastąpi przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Musi być odpłatne, ale samorządy mają możliwość wprowadzenia upustów (na gruntach Skarbu Państwa ustawowo obowiązuje bonifikata 60 proc.). (PAP)

autor: Kacper Reszczyński