"Serdecznie dziękuję za kolejny rok wspólnej pracy związanej z wdrażaniem reformy edukacji. Doceniam Państwa rolę w funkcjonowaniu szkoły, dlatego robię wszystko, by poprawić warunki pracy i zapewnić Wam optymalny rozwój zawodowy. Nauczycielskie związki zawodowe są dla mnie bardzo ważnym partnerem, dlatego z uwagą wsłuchuję się w ich opinie, aby przyjęte rozwiązania jak najlepiej odpowiadały rzeczywistym potrzebom i wyzwaniom" – napisała Zalewska w liście opublikowanym w piątek na stronie internetowej MEN.

"Odpowiadając na Państwa postulaty, od stycznia 2019 r. podejmę, we współpracy z nauczycielskimi związkami zawodowymi, działania zmierzające do zmiany przepisów Karty nauczyciela, dotyczących oceny pracy oraz zasad przyznawania dodatku za wyróżniającą pracę. Powrócimy do wcześniejszych zasad oceny pracy, natomiast o dodatek za wyróżniającą pracę będą się mogli ubiegać wszyscy nauczyciele, bez względu na stopień awansu zawodowego" – zapowiedziała szefowa MEN.

Minister poinformowała, że wspólnie ze związkami zawodowymi resort przygląda się, jak są realizowane przepisy o czasie pracy nauczycieli po likwidacji tzw. godzin karcianych. "Ponieważ docierają do mnie głosy o nieprawidłowościach, dlatego podjęłam decyzję o zmianie przepisów w tym zakresie. W związku z tym zwiększę w ramowych planach nauczania liczbę godzin do dyspozycji dyrektora, aby wzmocnić finansowanie dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania ucznia" – poinformowała Zalewska.

"Doceniam znaczenie Państwa bezpośredniej pracy z uczniami, dlatego podejmę starania, by ograniczyć do niezbędnego minimum obowiązek tworzenia nadmiernej dokumentacji szkolnej" – zadeklarowała.

"Drodzy Nauczyciele, ranga naszego zawodu, jego społeczne znaczenie oraz odpowiedzialna praca na rzecz młodego pokolenia zasługują na godne wynagrodzenie. Dlatego od początku mojej kadencji dokładam wszelkich starań o sukcesywne podwyższanie płac nauczycielskich. Po pięcioletniej przerwie, w 2017 r., po raz pierwszy otrzymaliście zwaloryzowane wynagrodzenie. W ciągu kolejnych dwóch lat Państwa wynagrodzenia wzrosną łącznie o 15,8 proc: w kończącym się roku place wzrosły o 5,35 proc, do stycznia 2019 r. otrzymacie kolejne 5 proc. podwyżki, a następny wzrost płac nastąpi w styczniu 2020 r." – napisała minister.

Podziękowała nauczycielom za ich pracę i złożyła życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. "Życzę, aby ten szczególny czas w roku upłynął w radości i pokoju, w gronie rodziny i najbliższych. W nadchodzącym nowym roku życzę wszelkiej pomyślności, powodzenia i szczęścia każdego dnia" – czytamy w liście.

W poniedziałek po spotkaniu ze związkami zawodowymi minister edukacji zapowiedziała, że do końca kwietnia mają zostać przeanalizowane przepisy dotyczące oceny pracy nauczycieli oraz przygotowane rekomendacje do zmian. Minister zaznaczyła wówczas, że chce wypracować te przepisy wspólnie ze związkami.

Zgodnie z uchwaloną w listopadzie br. nowelizacją przepisów ustawy Karta nauczyciela, odstąpiono od oceny dorobku zawodowego nauczyciela na rzecz oceny jego pracy. Przepisy te zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Wcześniej w ustawie (obowiązującej od 1 września 2018 r.) było zapisane, że kryteria oceny określa minister edukacji w rozporządzeniu, a wskaźniki oceny – same szkoły w regulaminie.

W rozporządzeniu minister edukacji zapisano, że nauczyciele na poszczególnych stopniach awansu będą oceniani według różnych kryteriów, których liczba rośnie kaskadowo. Stażyści będą musieli spełniać dziewięć kryteriów, nauczyciele kontraktowi – 14, mianowani – 19, a dyplomowani – minimum 23. Określono też procentowo poziomy spełniania kryteriów oceny pracy nauczyciela, od których zależy otrzymanie oceny wyróżniającej (nie mniej niż 95 proc.), bardzo dobrej (nie mniej niż 80 proc.), dobrej (nie mniej niż 55 proc.), a także negatywnej (mniej niż 55 proc.).

Na początku grudnia MEN skierowało do konsultacji i uzgodnień projekt nowelizacji tego rozporządzenia. W stosunku do obowiązującego wykreślono w nim zapis o regulaminach ze wskaźnikami, a zamiast niego zaproponowano wzór algorytmu. Zgodnie z nim każde kryterium będzie punktowane w skali od zera do trzech punktów.

"Wprawdzie żyjemy w świecie algorytmów, ale tutaj związki zawodowe dyskutują, czy koniecznie musi być taki wzór. Do 20 (grudnia) są konsultacje, na pewno przed świętami będą państwo wiedzieć, w którym kierunku to rozporządzenie będzie doprecyzowane" – zapowiedziała w poniedziałek Zalewska.

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych nauczyciel dyplomowany, który otrzyma ocenę wyróżniającą, dostanie specjalny dodatek, nazywany przez media "500 plus dla nauczycieli". Będzie to 16 proc. kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Po raz pierwszy nauczyciele będą mogli otrzymać go po 1 września 2020 r., jednak pełną wysokość będzie miał dopiero od 1 września 2022 r. Do tego czasu wysokość dodatku będzie co roku rosła. Od 1 września 2020 r. ma on wynosić 3 proc. kwoty bazowej, a od 1 września 2021 r. – 6 proc. W ocenie skutków regulacji wyliczono, że w 2020 r. dodatek wynosiłby 95 zł, w 2021 r. – 190 zł, a w 2022 r. – 507 zł. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka