Stołeczni radni zdecydowali, że nie zajmą się w czwartek stanowiskiem PiS ws. dekomunizacji nazw stołecznych ulic. Radni PiS domagają się pozostawienia nazw, które w ubiegłym roku swym zarządzeniem nadał 44 warszawskim ulicom wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera (PiS).

Za wprowadzeniem tego punku do porządku obrad było 40 radnych, 17 opowiedziało się przeciw. 1 radny wstrzymał się od głosu.

Na początku czwartkowej sesji przewodniczący klubu PiS Cezary Jurkiewicz zawnioskował o włącznie do porządku obrad stanowiska ws. dekomunizacji ulic. "Odpowiadając na apel środowisk kombatanckich, Rada m.st. Warszawy wzywa prezydenta m.st. Warszawy do przygotowania uchwał zmieniających nazwy ulic na terenie m.st. Warszawy zgodnie z ustawą z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego" – napisali w stanowisku radni PiS.

Rada zdecydowała, że zajmie się m.in. w czwartek projektem stanowiska w sprawie przyszłorocznych obchodów 30. rocznicy wolnych wyborów 1989 r. oraz 15. rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej.