W czwartek w Sejmie odbyło się posiedzenie Komisji Finansów Publicznych, w trakcie którego wiceminister finansów Tomasz Robaczyński odniósł się do możliwości wprowadzenia zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwiększających dywersyfikację źródeł dochodów, w tym przyznanie samorządom udziału we wpływach z podatku od towarów i usług.

"Analizujemy różne systemy z różnych krajów Unii Europejskiej" - powiedział i przypomniał, że "UE tylko pięć krajów na takie rozwiązanie, aby przyznać udziały w VAT samorządom". Przyznał, a także że w resorcie nie wiedzą "jak inkorporować podatek VAT do źródeł dochodów Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST)".

Przypomniał, że "nie jest żadną zasługą JST, iż na ich terenie funkcjonuje podatnik VAT". Jego zdaniem, "VAT stałby się pewną subwencją, dodatkowym źródłem rozdzielanym centralnie". "Nie da się go przyporządkować do danego miejsca" - powiedział.

Robaczyński przypomniał, że udział Jednostek Samorządu terytorialnego (JST) w podatkach PIT, CIT czy też od nieruchomości "systematycznie rośnie, co wynika z koniunktury, ale też z działania rządu, związanego z uszczelnieniem podatków".

"W latach 2010-2017 dochody ogółem JST wzrosły o 41,2 proc., w tym dochody własne o 44,1 proc., dochody z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku CIT wzrosły o 36,9 proc., a dochody z tytułu podatku PIT o 66,9 proc." - podał podsekretarz sanu w Ministerstwie Finansów.

Jak podał, odnosząc się do roku 2017, w strukturze dochodów własnych JST największy udział miały "wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (39,6 proc.), podatku od nieruchomości 19,3 proc,, od osób prawnych 7,4 proc., a dochody z majątku 6,6 proc.".

"W roku 2017 samorządy uzyskały dochody z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych w wysokości 404 mld 885 mln, były one wyższe o 9,2 proc." - powiedział Robaczyński. Jak dodał, udział w podatkach od nieruchomości wzrósł o 5,1 proc., a od osób prawnych o 12,6 proc.

Jak przypomniał wiceminister, Trybunał Konstytucyjny zalecił zmianę systemu naliczania udziałów w podatkach od osób prawnych. "Pracujemy nad tym z Bankiem Światowym" - powiedział i dodał, że "jesteśmy na etapie przed zamknięciem konsultacji z Bankiem Światowym, a przed konsultacjami z JST". Zmiana ta, zapowiedział, ma zostać wprowadzona do końca 2019 roku, zgodnie z zaleceniem Trybunału Konstytucyjnego. (PAP)

autor: Mariusz Polit