Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz wydał we wtorek zakaz organizacji Narodowego Marszu Niepodległości, który ma się odbyć 11 listopada. Jeden z organizatorów marszu, były ksiądz Jacek Międlar zapowiedział odwołanie się od tej decyzji.

„Podjąłem decyzję o wydaniu zakazu organizacji Narodowego Marszu Niepodległości, po zasięgnięciu opinii Policji i w porozumieniu z prezydentem elektem @SutrykJacek” - napisał na Twitterze Dutkiewicz.

Organizatorami planowego na niedzielę Marszu Polski Niepodległej są środowiska narodowe, w tym Międlar oraz Piotr Rybak, który został skazany za spalenie w 2015 r. na wrocławskim rynku kukły symbolizującej Żyda.

Reklama

Międlar zapowiedział na Twitterze, że zamierza odwołać się od tej decyzji. „Wrocławski Ratusz na specjalnym posiedzeniu nie zezwolił na Marsz Polski Niepodległej we Wrocławiu. Odwołujemy się. Nikt i nic nas nie zatrzyma. 11.11. widzimy się o 17 pod Dworcem PKP” – napisał.

W uzasadnieniu wydanej przez prezydenta Wrocławia decyzji o zakazie organizacji marszu wskazano, że cel zgromadzenia został określony przez jego organizatorów „jako uświęcenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę” i organizatorzy w zawiadomieniu o zgromadzeniu wpisali, że przewidywana liczba jego uczestników to 10 tys. osób.

W uzasadnieniu decyzji podkreślono, że gmina Wrocław wystąpiła do Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu z prośbą o m.in. opis zagrożenia, które wystąpił podczas wcześniejszych zgromadzenie tego organizatora. Zwrócono się również do policji o analizę zagrożeń, które mogą wystąpić podczas planowanego na 11 listopada zgromadzenia.

Jak uzasadniono, po analizie „okoliczności i dowodów zgromadzonych w sprawie” stwierdzono, że podczas zgromadzenia może dojść dojść do przestępstw i wykroczeń – tj. do znieważenia osób, nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych oraz udziału w zgromadzeniu osób posiadających przy sobie wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały i narzędzia.

Od decyzji o zakazie zgromadzenie przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego we Wrocławiu w ciągu 24 godzin od udostępnienia tej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej.