Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias zostanie w listopadzie przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego, zastępując szefową MRPiPS Elżbietę Rafalską - potwierdził w poniedziałek informacje PAP rzecznik Forum Związków Zawodowych Grzegorz Sikora.
Reklama

Sikora poinformował, że przekazanie przewodnictwa zaplanowano na 28 listopada. Uroczystość ma się odbyć w Pałacu Prezydenckim.

Jak napisano na stronie internetowej FZZ, Gardias to była przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, członkini Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, przewodnicząca Zakładowej Organizacji OZZPiP w wojewódzkim szpitalu w Słupsku. Jest miłośniczką książek Oriany Fallaci, "spacerów i smooth jazzu".

Według rzecznika priorytetem FZZ będzie to, aby ustawa o RDS była realizowana. "Ostatnie trzy lata pokazują, że tak nie jest. Jeśli przedstawiciele strony rządowej przychodzą na negocjacje w sprawie budżetu i jego założenia są nienegocjowalne, to już jest to niezgodne z ustawą. Jeżeli przez tyle miesięcy trwa konflikt ze służbami mundurowymi i pan minister Joachim Brudziński (szef MSWiA - PAP) nie jest gotowy, żeby przenieść negocjacje do RDS, to znaczy, że ta ustawa jest nierealizowana. Jeżeli jest strajk w LOT i RDS też nie reaguje, to znaczy, że ta ustawa jest nierealizowana" - mówił.

Powołana przez ustawę z 27 sierpnia 2015 r. Rada Dialogu Społecznego jako forum trójstronnej współpracy zastąpiła Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych. W skład RDS ze strony społecznej wchodzą przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców, stronę rządową reprezentują wskazani członkowie Rady Ministrów, przedstawiciele ministra pracy i ministra finansów. Funkcję przewodniczącego pełnią rotacyjnie przez rok przedstawiciele każdej ze stron – związkowców, pracodawców i rządu. Obecnie przewodniczącą RDS jest szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

W lipcu prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. RDS uzyskała prawo do opiniowania projektów strategii, programów i innych dokumentów rządowych dotyczących planowanych działań Rady Ministrów. Dzięki temu strony reprezentowane w radzie mają zyskać wpływ na tworzenie innych niż ustawy dokumentów rządowych, dotyczących warunków rozwoju społeczno-gospodarczego, zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej, zasady partycypacji i solidarności społecznej oraz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk i strategii społeczno-gospodarczych.

Zgodnie z nowymi przepisami strony reprezentujące pracowników i pracodawców mogą się zwracać do ministra finansów o interpretację ogólną w razie niejednolitego stosowania przepisów podatkowych.

Dzięki nowelizacji rada uzyskała także prawo do występowania do Sejmu i Senatu o umożliwienie przedstawienia parlamentowi informacji o sprawach istotnych dla zadań realizowanych przez RDS. Zmiany dotyczą również kompetencji do informowania Sejmu i Senatu o działalności Rady. Obok sprawozdania z działalności w roku poprzednim będzie przedstawiana także informacja o działalności w okresie kadencji przewodniczącego.(PAP)

autor: Paweł Żebrowski

pż/ wus/