Program bezpłatnych leków dla seniorów obowiązuje od 1 września 2016 r. Przewiduje on, że każdy, kto ukończył 75 lat, bez względu na status materialny, ma prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i do wyrobów medycznych wymienionych w wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia, tzw. liście "S".

W 2018 r. limit wydatków przeznaczonych na program "75 plus" zaplanowano na 643,3 mln zł. Nowela, która jest inicjatywą rządową, zwiększa tę wartość o 50 mln zł.

"Ustawa, mówiąc w krótkich żołnierskich słowach, jest niezwykle prosta i polega na pewnej korekcie finansowej dla leków z tzw. listy +S+, przeznaczonych dla seniorów. Korekta, która wynosi 50 mln zł, to dodatkowe pieniądze na ten rok" – powiedział w czwartek podczas posiedzenia senackiej komisji wiceminister zdrowia Marcin Czech.

"Zmiana z mocą wsteczną uruchamia te środki, by objąć trzeci kwartał" – wskazał i wyjaśnił, że wynika ona z rozszerzenia listy refundacyjnej 75 plus, która nastąpiła w maju, a dzięki której – jak ocenił – "seniorzy zaczęli mieć dostęp do darmowych leków na dużo większą skalę".

W uzasadnieniu do nowelizacji wskazano, że kwoty pierwotnie przeznaczone na realizację programu "uwzględniały ostrożne prognozy wydatków, jednak dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego możliwe stało się rozszerzenie działania programu bez zagrożenia dla finansów państwa".

Nowelizacja, oprócz zwiększenia limitu środków na ten rok, przewiduje również modyfikację mechanizmu korygującego zmiany w wykazie. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl